Nøgletal


​​​Her finder du nøgletal fra Søfartsstyrelsen. Senest opdateret ultimo 2018.

Bruttotonnage

Grafen viser bruttotonnage (BT) i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) og den samlede BT på dansk flag.


Kilde: Søfartsstyrelsen ultimo december 2018.


Skibe

Grafen viser antal skibe i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS).


Kilde: Søfartsstyrelsen ultimo december 2018.


Danmarks andel af bruttotonnage i forhold til verden

Grafen viser dansk-flaget tonnage som procentandel af verdenstonnagen.

Kilde: Søfartsstyrelsen/IHS ultimo november 2018.

Beskæftigelse i Det Blå Danmark

Beskæftigelsen i Det Blå Danmark udgøres af maritim udstyrsindustri, skibsværfter, olie og gas samt havne, skibsmæglere og andre hjælpevirksomheder.

Kilde: Rapport "Beskæftigelse i Det Blå Danmark".


Kortet viser trafiktætheden i dansk farvand ultimo 2018 baseret på AIS-data.Figur viser de seneste års udvikling i trafikmængden for udvalgte passagelinjer i dansk farvand.


 Kontakt

Kontakt

 
  
72 19 60 00