Postlister


Søfartsstyrelsen er blevet udpeget til at indgå i en forsøgsordning om åbne postlister.

Forsøgsordningen startede den 1. januar 2015 og har baggrund i den reviderede offentlighedslov, som trådte i kraft den 1. januar 2014. Formålet med åbne postlister er at give borgerne og medierne bedre mulighed for at blive opmærksomme på dokumenter med videre, som sendes til og fra offentlige myndigheder.

Du kan se Søfartsstyrelsens postliste med oplysninger om de breve, e-mails med videre, som vi har modtaget eller afsendt, via linket nedenfor.

Søfartsstyrelsens postliste

 Kontakt

Maritim regulering og jura
Jan Gabrielsen, Chefkonsulent
72 19 60 00