Nyheder 2014


 

 

Ny rapport udpeger vækstmuligheder i den nordiske offshoreindustri http://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Nyrapportudpegervaekstmulighederidennordiskeoffshoreindustri-.aspxNy rapport udpeger vækstmuligheder i den nordiske offshoreindustri Flere havvindmølleparker, levetidsforlængelse af olie- og gasfelter samt dekommissionering skaber vækstmuligheder for de maritime erhverv i den nordiske offshoreindustri. Det fremgår af en ny rapport, som COWI har udarbejdet.2014-12-18T13:00:00Z
Nye tiltag for at effektivisere lodsmarkedethttp://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Nyetiltagforateffektiviserelodsmarkedet.aspxNye tiltag for at effektivisere lodsmarkedetLodsloven er blevet ændret med henblik på at effektivisere lodsmarkedet. Som opfølgning på ændringerne udsteder Søfartsstyrelsen nye regler.2014-12-16T12:00:00Z
Netværksgrupperne er i fuld vigør – du kan stadig nå at være med http://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Netvaerksgrupperneerifuldvigordukanstadignaaatvaeremed-.aspxNetværksgrupperne er i fuld vigør – du kan stadig nå at være med Netværksgrupperne, som skal styrke og realisere forretningspotentialet i e-Navigation, summer af liv. Og grupperne er stadig åbne for nye medlemmer.2014-12-11T12:00:00Z
Skub i e-løsninger og afskaffelse af unødigt papirarbejdehttp://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Skubie-losningerogafskaffelseafunodigtpapirarbejde.aspxSkub i e-løsninger og afskaffelse af unødigt papirarbejdeFN’s søfartsorganisation, IMO, har netop søsat en række initiativer til at fjerne papirarbejde og lette administrative byrder for den globale søfart.2014-12-09T12:00:00Z
Ny rapport om potentialet for de maritime erhverv i Arktis http://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/NyrapportompotentialetfordemaritimeerhverviArktis-.aspxNy rapport om potentialet for de maritime erhverv i Arktis Rigsfællesskabets maritime erhverv har gode betingelser for at gøre sig gældende i forhold til de fremtidige arktiske potentialer. Det fremgår af en ny rapport.2014-12-08T12:00:00Z
Nu skal containere vejes før transport til søshttp://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Nu-skal-containere-vejes-før-transport-til-søs.aspxNu skal containere vejes før transport til søsFN’s internationale søfartsorganisation, IMO, gør det nu obligatorisk at veje lastede containere, før de transporteres til søs. Det vil styrke sikkerheden og forhindre forurening af havmiljøet.2014-11-27T12:00:00Z
IMO tager stort skridt mod bedre sikkerhed i polare farvande http://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/IMOtagerstortskridtmodbedresikkerhedipolarefarvande-.aspxIMO tager stort skridt mod bedre sikkerhed i polare farvande FN’s internationale søfartsorganisation, IMO, har netop vedtaget globale bindende regler, der skal styrke sikkerheden ved sejlads i polare farvande.2014-11-21T12:00:00Z
Søfartsstyrelsens fyr er nu fri for kviksølvhttp://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Sofartsstyrelsensfyrernufriforkviksolv.aspxSøfartsstyrelsens fyr er nu fri for kviksølvI samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet har Søfartsstyrelsen udviklet nye lejesystemer uden kviksølv til en række fyr.2014-11-20T11:00:00Z
Dansk besætning fik tapperhedspris http://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Danskbesaetningfikhaederspris-.aspxDansk besætning fik tapperhedspris I går modtog kaptajn Andreas Kristensen og hans besætning fra DFDS-skibet BRITANNIA SEAWAYS årets ”Award for Exceptional Bravery at Sea”.2014-11-18T11:00:00Z
Søfartsstyrelsens direktør er kandidat til posten som IMO’s generalsekretær http://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/SoefartsstyrelsensdirektoererkandidattilpostensomIMOgeneralsekretaer-.aspxSøfartsstyrelsens direktør er kandidat til posten som IMO’s generalsekretær Danmark indstiller Andreas Nordseth, Søfartsstyrelsens direktør, som kandidat til posten som generalsekretær i FN’s Søfartsorganisation, IMO. 2014-10-23T10:00:00Z
Det lysner for ballastvandskonventionen http://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Detlysnerforballastvandskonventionen-.aspxDet lysner for ballastvandskonventionen Ballastvandskonventionen er nu et skridt tættere på ratificering efter sidste uges møde i FN’s søfartsorganisation, IMO.2014-10-21T10:00:00Z
Polarkodens miljødel godkendt http://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Polarkodensmiljodelgodkendt-.aspxPolarkodens miljødel godkendt FN’s søfartsorganisation, IMO, godkendte i sidste uge miljøkapitlet i polarkoden. Hermed er et internationalt regelsæt for sejlads i polarområder på trapperne.2014-10-21T10:00:00Z
Stor aktivitet under Danish Maritime Days http://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/StoraktivitetunderDanishMaritimeDays-.aspxStor aktivitet under Danish Maritime Days Danish Maritime Days blev en velbesøgt begivenhed med mange deltagere og stort engagement til de mere end 50 arrangementer.2014-10-15T10:00:00Z
Åbent skib var en succes http://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Abentskibvarensucces.aspxÅbent skib var en succes Amaliekajen summede af liv under Kulturnatten, hvor Søfartsstyrelsens skib, Poul Løwenørn, satte landgangsbroen ud og inviterede alle interesserede om bord.2014-10-13T10:00:00Z
Besøg Søfartsstyrelsen på Danish Maritime Fair http://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Besøg-Søfartsstyrelsen-på-Danish-Maritime-Fair-.aspxBesøg Søfartsstyrelsen på Danish Maritime Fair På Danish Maritime Fair i Bella Center kan du besøge Søfartsstyrelsens og få information om alt fra e-navigation til indflagning.2014-10-09T10:00:00Z
Konference sætter spot på søfarendes forhold http://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Konferencesatterspotpasofarendesforhold-.aspxKonference sætter spot på søfarendes forhold Få chancen for at diskutere forholdene for søfarende verden over på Conference on the Seafarer as part of Global Quality Shipping. Det sker under Danish Maritime Days i uge 41.2014-10-02T10:00:00Z
Poul Løwenørn holder åbent skib på Kulturnattenhttp://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/PoulLowenornholderabentskibpaKulturnatten.aspxPoul Løwenørn holder åbent skib på KulturnattenGrib chancen for at komme om bord på Søfartsstyrelsens skib Poul Løwenørn på Kulturnatten. Inspektionsfartøjet Poul Løwenørn holder åbent skib den 10. oktober under Danish Maritime Days. 2014-10-01T09:00:00Z
Netværksmøde om fremtiden inden for e-navigation http://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Netvarksmodeomfremtidenindenfore-navigation-.aspxNetværksmøde om fremtiden inden for e-navigation Kom og gør din indflydelse gældende, når Søfartsstyrelsen holder møde om e-navigation den 7. oktober i Valby.2014-09-29T09:00:00Z
IMO tager vigtigt skridt mod elektroniske certifikater http://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/IMO-tager-vigtigt-skridt-mod-elektroniske-certifikater-.aspxIMO tager vigtigt skridt mod elektroniske certifikater Medlemslandene i FN’s Søfartsorganisation, IMO, bør fremover acceptere brugen af elektroniske certifikater. Det er opfordringen fra IMO’s Faciliteringskomité (FAL), og dermed er vejen banet for mindre papirarbejde, bøvl og forsinkelser for skibsfarten.2014-09-26T09:00:00Z
IMO på World Maritime Day: Gør konventionerne til virkelighed nu http://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/IMOpaWorldMaritimeDayGorkonventionernetilvirkelighednu-.aspxIMO på World Maritime Day: Gør konventionerne til virkelighed nu FN’s Søfartsorganisation, IMO, afholder i dag World Maritime Day. Dagen har fokus på at få medlemslandene til hurtigere at gøre IMO-konventioner til virkelighed.2014-09-25T09:00:00Z
Stort skridt taget mod regelsæt for mere miljøvenligt brændstof http://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Stortskridttagetmodregelsaetformeremiljovenligtbraendstof-.aspxStort skridt taget mod regelsæt for mere miljøvenligt brændstof Nu er FN’s søfartsorganisation, IMO, klar med et udkast til et samlet internationalt bindende regelsæt for brugen af flydende naturgas. 2014-09-15T09:00:00Z
Fokus på maritime vækstmuligheder i Arktishttp://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/FokuspamaritimevakstmulighederiArktis.aspxFokus på maritime vækstmuligheder i ArktisDet erhvervspolitiske seminar i Nuuk har identificeret muligheder og barrierer for maritim vækst i Arktis.2014-09-04T14:00:00Z
State of Green markedsfører Det grønne Blå Danmark http://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/StateofGreenmarkedsforerDetgronneBlaDanmark-.aspxState of Green markedsfører Det grønne Blå Danmark Det Blå Danmark er også grønt. Derfor lancerer Danmarks officielle grønne brand, State of Green, nu et nyt tema på deres hjemmeside med fokus på grønne maritime løsninger.2014-09-03T14:00:00Z
Det Blå Danmark i fokus http://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/DetBlaDanmarkifokus-.aspxDet Blå Danmark i fokus Nyt markedsføringsmateriale tegner et fælles billede af en stærk og åben maritim klynge med fokus på kvalitetsskibsfart, sikkerhed, sundhed og miljø.2014-08-15T14:00:00Z
Ny folder sætter fokus på sikker dykning http://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Nyfoldersatterfokuspasikkerdykning-.aspxNy folder sætter fokus på sikker dykning De seneste år er der sket en stigning i dykkerrelaterede drukneulykker. Derfor har Søsportens Sikkerhedsråd og Dansk Sportsdykkerforbund lavet en folder, der skal være med til at forebygge ulykker blandt nye og erfarne dykkere.2014-08-07T13:00:00Z
International musketered om håndhævelse af nye svovlreglerhttp://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/International-musketered-om-håndhævelse-af-nye-svovlregler.aspxInternational musketered om håndhævelse af nye svovlreglerGennem en fælles ”musketered” blev en række nordeuropæiske lande tidligere i denne uge i København enige om at indgå et samarbejde med henblik på at effektivisere kontrollen med skibes svovludledning.2014-07-03T12:00:00Z
Uden søfolk ingen bananerhttp://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Uden-søfolk-ingen-bananer.aspxUden søfolk ingen bananerI dag er det Day of the Seafarer 2014, og hele verden fejrer de søfarende på de sociale medier.2014-06-25T12:00:00Z
Dansk DFDS-besætning får IMO’s Bravery Awardhttp://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Dansk-DFDS-besætning-får-IMO’s-Bravery-Award.aspxDansk DFDS-besætning får IMO’s Bravery AwardBesætningen fra DFDS-skibet BRITANNIA SEAWAYS får prisen for deres heltemodige indsats ved en voldsom brand om bord i 2013.2014-06-19T12:00:00Z
Nye MLC-regler vedtaget – søfarende bliver bedre beskyttethttp://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Nye-MLC-regler-vedtaget-–-søfarende-bliver-bedre-beskyttet-.aspxNye MLC-regler vedtaget – søfarende bliver bedre beskyttetFN’s Internationale Arbejdsorganisation (ILO) har på årskonference med overvældende flertal vedtaget nye regler om beskyttelse af efterladte og arbejdsskadede søfarende.2014-06-13T12:00:00Z
Offensiv for effektiv håndhævelse af miljøreglerhttp://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Offensiv-for-effektiv-håndhævelse-af-miljøregler-.aspxOffensiv for effektiv håndhævelse af miljøreglerNy handlingsplan skal bidrage til at sikre en effektiv håndhævelse af skærpede krav til skibes udledning af svovl.2014-06-02T11:00:00Z
Det Blå Danmark skaber beskæftigelse for 110.000 personerhttp://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Det-Blå-Danmark-skaber-beskæftigelse-for-110-000-personer.aspxDet Blå Danmark skaber beskæftigelse for 110.000 personerNy rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at Det Blå Danmark skaber beskæftigelse for knap 110.000 personer i Danmark og bidrager markant til den danske økonomi.2014-05-27T11:00:00Z
Teknologiundersøgelse af mulighederne for landbaseret lodsning udbydeshttp://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Teknologiundersøgelse-af-mulighederne-for-landbaseret-lodsning-udbydes-.aspxTeknologiundersøgelse af mulighederne for landbaseret lodsning udbydesSøfartsstyrelsen udbyder en undersøgelse af mulighederne for landbaseret lodsning i danske farvande.2014-05-27T11:00:00Z
Øget sikkerhed med obligatorisk vejning af containerehttp://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Øget-sikkerhed-med-obligatorisk-vejning-af-containere.aspxØget sikkerhed med obligatorisk vejning af containereFN’s søfartsorganisation, IMO, godkendte i sidste uge internationale regler, der sikrer vejning af containere, før de transporteres til søs. Reglerne vil øge sikkerheden, medvirke til at forhindre ulykker og forebygge at containere tabes i søen.2014-05-26T11:00:00Z
Brug vesten til søshttp://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Brug-vesten-til-søs-.aspxBrug vesten til søsSejlersæsonen er for alvor ved at gå i gang. Det betyder, at vi kan frygte at se en række drukneulykker i løbet af de næste måneder. Specielt de indre danske farvande har i de seneste år krævet ofre.2014-05-21T11:00:00Z
Milepæl for bedre sikkerhed i Arktis på pladshttp://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Milepæl-for-bedre-sikkerhed-i-Arktis-på-plads.aspxMilepæl for bedre sikkerhed i Arktis på pladsFN’s internationale søfartsorganisation (IMO) har netop godkendt globale bindende regler, der skal styrke sikkerheden ved sejlads i polarområder. Det betyder nye krav bl.a. til passagerskibe.2014-05-20T10:00:00Z
Gasskib på dansk flaghttp://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Gasskib-på-dansk-flag.aspxGasskib på dansk flagI april 2014 deltog Søfartsstyrelsens direktør, Andreas Nordseth, i dåben af rederiet Evergas’ nye skib. Skibet, der er et gastankskib, skal fragte petrokemisk gas til brug for bl.a. plastikproduktion. Skibet bliver Evergas’ første skib under dansk flag.2014-05-01T10:00:00Z
Danmark sætter vragfjernelseskonventionen i krafthttp://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Danmark-sætter-vragfjernelseskonventionen-i-kraft.aspxDanmark sætter vragfjernelseskonventionen i kraftDanmark har tiltrådt den internationale Nairobi-konvention om fjernelse af vrag (vragfjernelseskonventionen).2014-04-28T10:00:00Z
Dansk-kinesisk samarbejde styrkeshttp://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Dansk-kinesisk-samarbejde-styrkes.aspxDansk-kinesisk samarbejde styrkesDet dansk-kinesiske samarbejde på det maritime område blev i går yderligere styrket, da Erhvervs- og Vækstministeriet indgik en samarbejdsaftale med Kinas Ministerium for Industri og Informationsteknologi.2014-04-25T10:00:00Z
De søfarende bliver nu bedre beskyttet med MLChttp://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/De-søfarende-bliver-nu-bedre-beskyttet-med-MLC.aspxDe søfarende bliver nu bedre beskyttet med MLCSøfarende bliver nu sikret endnu bedre. Det sker som følge af to ændringer til Konventionen om Søfarendes Arbejdsforhold.2014-04-15T10:00:00Z
Hvordan undgår danske skibe fejl og tilbageholdelse ved havnestatskontrol?http://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Hvordan-undgår-danske-skibe-fejl-og-tilbageholdelse-ved-havnestatskontrol.aspxHvordan undgår danske skibe fejl og tilbageholdelse ved havnestatskontrol?Søfartsstyrelsen inviterer igen i år til møder om havnestatskontrol (PSC) for ansatte i rederierne og på skibene. Formålet er at styrke sikkerheden om bord.2014-04-10T10:00:00Z
Tættere på miljøregler i polarområderhttp://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Tættere-på-miljøregler-i-polarområder.aspxTættere på miljøregler i polarområderI FN’s søfartsorganisation, IMO, blev man i sidste uge i miljøkomitéen (MEPC) enig om, hvilke skibe de kommende internationale miljøregler ved sejlads i polarområder skal gælde for.2014-04-09T10:00:00Z
Danish Maritime Days samler Det Blå Danmarkhttp://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Danish-Maritime-Days-samler-Det-Blå-Danmark.aspxDanish Maritime Days samler Det Blå DanmarkDet Blå Danmark inviteres til at arrangere maritime aktiviteter, når Danish Maritime Days sætter den maritime branche på verdenskortet i oktober 2014.2014-04-04T09:00:00Z
Enighed i IMO om skærpede krav til udledningen af NOxhttp://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Enighed-i-IMO-om-skærpede-krav-til-udledningen-af-NOx.aspxEnighed i IMO om skærpede krav til udledningen af NOxIMO's miljøkomité er i dag nået til enighed om tidspunktet for, hvornår nye og skærpede krav til skibes udledning af NOx i emissionskontrolområder (NECA'er) skal træde i kraft.2014-04-04T09:00:00Z
Ændring i medicinkiste A, B, C og CRhttp://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Ændring-i-medicinkiste-A,-B,-C-og-CR.aspxÆndring i medicinkiste A, B, C og CRDanske skibe medbringer altid en obligatorisk medicinkiste, hvor udvalget af medicin og udstyr er fastsat ved bekendtgørelse. Nu er to produkter fra de danske medicinkister trukket tilbage fra markedet.2014-03-13T10:00:00Z
Nye træningskrav til søfarende i polarområderhttp://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Nye-træningskrav-til-søfarende-i-polarområder.aspxNye træningskrav til søfarende i polarområderI FN’s søfartsorganisation, IMO, er landene netop blevet enige om træningskravene til søfarende, som sejler i Arktis. IMO følger dermed fortsat planen for at færdiggøre Polarkoden, der skal højne sejladssikkerheden i de polare egne2014-02-25T10:00:00Z
Nye IMO-regler til sikring af ensartet sikkerhedsniveau for offshoreskibehttp://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Nye-IMO-regler-til-sikring-af-ensartet-sikkerhedsniveau-for-offshoreskibe-.aspxNye IMO-regler til sikring af ensartet sikkerhedsniveau for offshoreskibeFN’s søfartsorganisation, IMO, er netop kommet nærmere et fælles, internationalt regelsæt for fragt af kemikalier på offshoreskibe. Sådan et regelsæt kan være med til at sikre lige konkurrencevilkår, forbedre sikkerheden om bord og beskytte havmiljøet.2014-02-14T10:00:00Z
Nyt om reglerhttp://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Nyt-om-regler.aspxNyt om reglerHold dig orienteret om nye maritime regler.2014-02-13T10:00:00Z
Mindeord – Jørgen Hammer Hansenhttp://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Mindeord-–-Jørgen-Hammer-Hansen.aspxMindeord – Jørgen Hammer HansenDet er med stor sorg, at jeg har modtaget meddelelse om, at Jørgen Hammer Hansen pludseligt gik bort fredag den 31. januar. Det er et stort tab af en nær ven og god kollega.2014-02-05T10:00:00Z
Det roterende lys på Skagen fyr er fremtidssikrethttp://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/Det-roterende-lys-på-Skagen-fyr-er-fremtidssikret.aspxDet roterende lys på Skagen fyr er fremtidssikretSom et led i udfasningen af kviksølv på alle Søfartsstyrelsens fyr, fik Skagen fyr i sidste uge skiftet leje. Dermed bevares det roterende lys, samtidig med at miljøet tilgodeses.2014-01-31T10:00:00Z
"E-navigation underway" kom godt i havnhttp://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/2014/Sider/E-navigation-underway-kom-godt-i-havn-.aspx"E-navigation underway" kom godt i havnFor fjerde år i træk var Danmark den forgangne uge vært for en konference om e-Navigation.2014-01-31T10:00:00Z