IMO på World Maritime Day: Gør konventionerne til virkelighed nu
25-09-2014 11:00

FN’s Søfartsorganisation, IMO, afholder i dag World Maritime Day. Dagen har fokus på at få medlemslandene til hurtigere at gøre IMO-konventioner til virkelighed.

​På World Maritime Day, som i dag fejres officielt i hovedkvarteret i London, er årets tema ”IMO Conventions: Effective Implementation”. Med det tema vil IMO sprede budskabet om, at de 170 medlemslande hver især skal tage et ansvar for, at konventionerne vedtaget i IMO også bliver til virkelighed.

Danmark kæmper for konvention om ballastvand

               


Historien viser desværre flere eksempler på konventioner, der er vedtaget i IMO-regi uden at være trådt i kraft verden over. En af dem er ballastvandkonventionen, der skal sikre verdens havmiljø, så invasive arter ikke spredes via skibsfarten til fremmede økosystemer. Konventionen blev vedtaget tilbage i 2004, og bl.a. Danmark arbejder for at få den til at træde i kraft på globalt plan.


I Danmark ratificerede vi konventionen i 2012, og mange redere har allerede installeret rensningsanlæg på deres skibe. Konventionen er dog også tæt på at træde i kraft på verdensplan. Det kræver blot, at endnu et par lande følger trop. Og det er vigtigt, at landene hver især tager ratificeringen alvorligt.

Ballastvandskonventionen​

Før et skib afgår fra havn, kan det være nødvendigt at indtage ballastvand for at sikre skibets stabilitet. Ved anløb af næste havn – som kan ligge meget langt væk – vil man ofte skulle pumpe ballastvand over bord. På den måde flyttes invasive arter til økosystemer, hvor de ikke hører hjemme og derfor kan gøre skade. Ballastvandskonventionen stiller blandt andet krav om rensningsanlæg på skibene, så de invasive arter dræbes, inden vandet pumpes over bord, og på den måde skånes havmiljøet og økosystemerne.”De konventioner, der vedtages i IMO, er afgørende for den internationale søfart. Derfor har vi som medlemslande også et ansvar for at ratificere konventionerne hurtigst muligt til gavn for skibsfarten, den søfarende og havmiljøet,” siger Andreas Nordseth, direktør i Søfartsstyrelsen.

IMO handler om virkelige regler
IMO’s generalsekretær Koji Sekimizu er heller ikke i tvivl om, præcist hvor vigtigt det er, at reglerne rent faktisk træder i kraft, når arbejdet i IMO er slut.

”Debatter, diskussioner og resolutioner i komitéer og underkomitéer er alt sammen rigtigt godt: Men det er, hvordan vi anvender det, der kommer ud af de processer, som virkelig betyder noget,” udtaler Koji Sekimizu.


World Maritime Day bliver i dag markeret over hele verden. Læs mere om World Maritime Day på www.imo.org

 Kontakt

Kontakt

 
 
72 19 60 00