Nu skal rederier forny bunkers-, CLC- og Athencertifikater
25-11-2014 13:00

Nu skal rederier ansøge om fornyelse af de bunkers-, CLC- og Athencertifikater, der normalt udløber 20. februar 2015.

De fleste certifikater, der er baseret på P&I-forsikringer, skal fornyes inden d. 20. februar 2015. Søfartsstyrelsen opfordrer rederierne til at søge om fornyelse i god tid, da skibe omfattet af certifikatkrav ikke må gå i fart uden gyldige certifikater.

Bunkerscertifikat
Bunkerscertifikatet vedrører det civilretlige ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie. Alle skibe med en BT på 1000 eller derover skal have certifikatet. Søfartsstyrelsen udsteder certifikatet på baggrund af en ansøgning fra rederiet. Ansøgningen skal blandt andet oplyse om skibets forsikring.

Vejledning til ansøgning om bunkerscertifikat 
Ansøgning om bunkerscertifikat

CLC-certifikat

CLC-certifikatet vedrører det privatretlige ansvar for skader ved olieforurening. Alle skibe, der transporterer over 2000 tons bestandig mineralsk olie med carbonhybrider, skal have et certifikat. Søfartsstyrelsen udsteder certifikatet på baggrund af en ansøgning fra rederiet. Ansøgningen skal blandt andet oplyse om skibets forsikring.

Vejledning til ansøgning om CLC-certifikater
Ansøgning om CLC-certifikater

Athencertifikat

Athencertifikatet vedrører erstatningsansvaret ved ulykker under erhvervsmæssig passagertransport. Danske passagerskibe i international fart samt danske passagerskibe i klasse A og B i national fart skal have et certifikat. Søfartsstyrelsen udsteder certifikatet på baggrund af en ansøgning fra rederiet. Ansøgningen skal blandt andet oplyse om skibets forsikring.

Ansøgning om Athencertifikat

Bunkers-, CLC- og Athencertifikater med udløb på et andet tidspunkt end 20. februar 2015
Visse bunkers-, CLC- og Athencertifikater udløber på andre datoer end 20. februar 2015. Det gælder typisk for certifikater udstedt efter ansvarserklæringer (Blue Cards) fra forsikringsselskaber uden for Den Internationale Gruppe af P&I-klubber. Rederier med Blue Cards fra disse selskaber bør være særligt opmærksomme på at ansøge om certifikatfornyelse i god tid, da selskaberne skal godkendes af Søfartsstyrelsen, normalt en gang om året.

Regulering af beløbene for ansvarsbegrænsning får betydning for bunkersforsikringer
Den 8. juni 2015 opjusteres Londonkonventionens beløbsgrænser for rederens ansvar for skade på personer eller ejendom m.v. med 51 procent.

Forsikringer i medfør af bunkerskonventionen skal som minimum dække op til de nye ansvarsbeløb fra den 8. juni 2015. Det skal derfor fremgå af nye Bunkers Blue Cards indsendt til Søfartsstyrelsen, at forsikringerne dækker op til de nye ansvarsgrænser. Det kan eksempelvis ske med en erklæring om, at forsikringerne som minimum dækker op til de ansvarsbeløb, der er fastsat ved Londonkonventionen med senere ændringer eller lignende.

Bunker Blue Cards udarbejdet efter standardmodellerne i bunkerskonventionen tager højde for denne udvikling og kan derfor anvendes som grundlag for ansøgninger til Søfartsstyrelsen om udstedelse af bunkerscertifikater. Hvis det ikke fremgår, at forsikringen dækker op til de nye ansvarsgrænser, kan Søfartsstyrelsen kun udstede bunkerscertifikat med gyldighed frem til den 7. juni 2015.

De nye beløbsgrænser vedrører ikke udstedelsen af CLC- og Athencertifikater.

 Kontakt

Maritim regulering og jura
Birger Frederik Nordvig Lind, Chefkonsulent
+45 72 19 63 33