Øget sikkerhed med obligatorisk vejning af containere
26-05-2014 13:00

FN’s søfartsorganisation, IMO, godkendte i sidste uge internationale regler, der sikrer vejning af containere, før de transporteres til søs. Reglerne vil øge sikkerheden, medvirke til at forhindre ulykker og forebygge at containere tabes i søen.

​​​​​Danmark har i flere år arbejdet for bedre vægtoplysninger om containere, der transporteres til søs. Danmark er også blandt initiativtagerne til de nye skærpede regler. Det er en milepæl, at IMO nu har godkendt internationale SOLAS-regler. Reglerne sikrer, at en container ikke lastes, uden at vægten er verificeret efter fastlagte regler, og afskiberen har oplyst skibet og lasteterminalen herom.

Vægten på containere er væsentlig for sikkerheden, da ukorrekte oplysninger kan føre til kollaps af containerstakke, overbordfald af containere og værst tænkeligt, skibsulykker pga. overbelastning af skibe. Det blev senest illustreret, da containerskibet MOL COMFORT brækkede over i to dele. Trods flere forsøg var det ikke muligt at bjærge skrogdelene, som sank, hvorved flere tusinde containere gik tabt. Den midlertidige havarirapport peger konkret på, at ulykken netop skete pga. overbelastning.

Samtidig bliver containerskibe større og større. Det har derfor stor betydning for skibets stabilitet og skrogets integritet, at man har præcise vægtoplysninger om lasten.

Den korrekte vægt på containerne kan fastlægges på to måder. Det kan enten ske ved at veje den lastede container på en godkendt vejestation. En anden metode er at sikre, at de enkelte enheder i containeren vejes og sammenlægges med containerens egenvægt.

De nye regler forventes at blive vedtaget på søsikkerhedskomitéens møde i efteråret 2014.

Styrket sikkerhed ved sejlads i polarområder
IMO's søsikkerhedskomité rundede desuden et skarpt hjørne, da komitéen godkendte internationalt bindende regler for sejlads i Arktisk farvand. Reglerne vil gøre sejlads i isfyldte farvande mere sikker og omfatter bl.a. krav til konstruktion, redningsmidler og uddannelse af besætning. 

Andre særligt interessante emner på mødet var:

  • Passagerskibssikkerhed
  • Flugtveje fra maskinrum
  • Overførsel af personer til søs
  • Sikkerhed på oplagte skibe
  • Pirateri
  • Eftersyn af redningsmidler
  • Vedtagne ændringer til SOLAS og tilknyttede koder
  • Faste terminer for kommende SOLAS-ændringer.

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Steen Møller Nielsen, Chefkonsulent
+45 72 19 63 76