2014 - et udfordrende år for Søfartsstyrelsen
01-04-2015 13:00

Søfartsstyrelsens årsrapport for 2014 er nu offentliggjort. Rekordstigning i den dansk registrerede tonnage, Danish Maritime Days og vedtagelsen af Polarkoden er nogle af de vigtige resultater i det forgangne år.

​​​​Bruttotonnagen i de danske skibsregistre slog igen rekord med en bruttotonnage på 14,9 millioner i 2014 sammenlignet med lige under 13 millioner i 2013. Den danske handelsflåde er således større end nogensinde.

Det fremgår af Søfartsstyrelsens årsrapport, som netop er blevet offentliggjort på Søfartsstyrelsens hjemmeside
Årsrapport 2014​.

”Det er meget positivt, at den danske handelsflåde – på trods af skibsfartens fortsatte udfordringer – er vokset markant. Det tyder på, at det lange seje ​ træk, der er gjort med regeringens Vækstplan for Det Blå Danmark, har haft en effekt. Danmark har en stærk maritim klynge, som klarer sig godt i den internationale konkurrence, og det er en styrkeposition, som vækstplanen har haft til formål at understøtte i 2014. Og arbejdet fortsætter i 2015”, siger Søfartsstyrelsens direktør, Andreas Nordseth.

Vigtige milepæle i 2014
• Danish Maritime Days og Danish Maritime Forum blev afholdt i oktober 2014, hvor mere end 200 repræsentanter på højt niveau fra 37 lande gæstede Danmark for at drøfte skibsfartens fremtidige muligheder og udfordringer. Samtidig blev der afholdt mere end 50 maritime events rundt omkring i hele Danmark i løbet af de fem dage, Danish Maritime Days varede.
• Lovændringer på lodsområdet, der åbner for konkurrence og skal få flere til at tage lods på længere strækninger, blev vedtaget af Folketinget den 11. juni 2014 og vil betyde en modernisering af lodsmarkedet.
• Polarkodens tekniske del blev vedtaget i FN’s internationale søfartsorganisation, IMO, i efteråret 2014. Polarkoden er et internationalt regelsæt, der skal styrke sikkerheden ved sejlads i polare farvande.
• Søfartsstyrelsen arbejdede i 2014 målrettet med at nedbringe sagsbehandlingstider i styrelsen. Gode rammebetingelser kombineret med en sikker drift med fokus på god service for de søfarende og erhvervet er vigtige elementer i forhold til at gøre det attraktivt at sejle under dansk flag.

Med hensyn til sikkerhed var 2014 et tilfredsstillende år, når der ses på det faldende antal tilbageholdelser af danske skibe i udenlandske havne. Til gengæld fik flere danske skibe end tidligere konstateret fejl og mangler i Tokyo-MoU, ligesom flere års fald i hyppigheden af alvorlige arbejdsulykker til søs udeblev i 2014. Dette er vigtige opmærksomhedspunkter, som styrelsen vil sætte yderligere ind over for i 2015.

Økonomisk lukkede regnskabsåret med et lille overskud på 1,7 mio. kr. Den samlede score i styrelsens resultatkontrakt for 2014 var 90,75 ud af 100, hvilket betragtes som et godt resultat.

 Kontakt

Kontakt

 
 
72 19 60 00