2015 – et udfordrende år for Søfartsstyrelsen
15-03-2016 13:00

2015 var igen et travlt år for Søfartsstyrelsen, hvor der blev nået mange resultater spændende fra vækst til sikkerhed. Det fremgår af Søfartsstyrelsens årsrapport, som netop er blevet offentliggjort på www.soefartsstyrelsen.dk.

​Trods vanskelige markedsvilkår for erhvervet voksede bruttotonnagen i de danske skibsregistre, ligesom 2015 var et godt år for sikkerheden på danske skibe.

”2015 var på mange måder et udfordrende år for Søfartsstyrelsen, men vi kom pænt i mål med gode faglige resultater”, siger Søfartsstyrelsens direktør, Andreas Nordseth.

Vigtige milepæle i 2015
Årsrapporten beretter om en række vigtige milepæle, som Søfartsstyrelsen nåede i 2015:

 • Genvalg til Rådet i FN’s Internationale Maritime Organisation (IMO) for perioden 2016-2017
 • Udsendelse af maritime vækstrådgivere til henholdsvis Kina og Ghana
 • Afholdelse af Danish Maritime Days og Danish Maritime Forum
 • Undersøgelse af vækstmulighederne i offshore-sektoren
 • Ansvar for kommende havplanlov, som skal fremme økonomisk vækst og udvikling af havarealer
 • Begrænset antal tilbageholdelser af danske skibe i udenlandsk havn
 • Flagstatssyn i Kina
 • Fald i hyppigheden af alvorlige arbejdsulykker
 • Udarbejdelse af handlingsplan for arbejdet med de nye svovlregler
 • Udmøntning af nye bekendtgørelser vedr. bl.a. sejladszoner, koordineret sejlads, risikovurderinger og lodsning for større passagerskibe i farvandene ved Grønland
 • Nedbringelse af sagsbehandlingstider for optagelse i Skibsregistret samt udstedelse af sønærings- og anerkendelsesbeviser

Økonomisk lukkede regnskabsåret med et lille overskud på 0,1 mio. kr. Den samlede score i styrelsens resultatkontrakt for 2015 var 93,75 ud af 100, hvilket betragtes som et godt resultat.

På de indre linjer var sidste del af 2015 præget af beslutningen om at flytte styrelsens hovedkontor til Korsør. Der vil i 2016 være fokus på at forberede en effektiv flytning samtidig med fastholdelse af kritiske kompetencer og opretholdelse af en sikker drift.

Læs mere
Du kan læse meget mere om Søfartsstyrelsens faglige resultater og økonomiske nøgletal i årsrapporten.

 Kontakt

Kontakt

Direktionssekretariatet
Mette Festersen Jensen, PA for direktøren
+45 72 19 61 72