Ændring i medicinkiste – astma-inhalator tilbagekaldes
07-08-2015 14:00

Sundhedsstyrelsen oplyser, at medicinalfirmaet AstraZeneca tilbagekalder et parti Bricanyl Turbohaler. Det har betydning for medicinkisterne A, B, C med MFAG og P

Sygdomsbehandlerne om bord på dansk flagede skibe skal være opmærksomme på, at medicinalfirmaet AstraZeneca tilbagekalder et parti 15.2 Terbutalin Turbohaler(Bricanyl Turbohaler), med LOT (Batch nr.) 3510548B00, da en inhalator i partiet er tom.

Sygdomsbehandleren om bord bedes følge denne vejledning.

 

​ 

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Michael L. Nielsen, Afdelingssygeplejerske
+45 72 19 62 62