Andreas Nordseth valgt som ny formand for EMSA’s bestyrelse
16-11-2017 18:00

Bestyrelsen for EU’s Søsikkerhedsagentur (EMSA) har netop valgt Søfartsstyrelsens direktør, Andreas Nordseth som formand.

Foto af Andreas Nordseth

​”EMSA yder et meget væsentligt bidrag til maritim sikkerhed og miljøbeskyttelse i Europa. Udover at sikre en ensartet implementering af EU-lovgivning gør EMSA et stort stykke arbejde for at bringe nye teknologier i spil og digitalisere skibsfarten, hvilket også er vigtigt for Det Blå Danmark. Det er en ære at få lov til at stå i spidsen for bestyrelsen og være med til at facilitere den strategiske retning for agenturet,” siger Andreas Nordseth, direktør i Søfartsstyrelsen.

Admiral Nicola Carlone, Italien, blev valgt som næstformand.

EMSA-bestyrelsen, som består af EU’s 28 medlemslande samt Norge, Island, Europa-Kommissionen og repræsentanter fra industrien, har til opgave at følge agenturets arbejde og fastlægge de strategiske prioriteter. Andreas Nordseth har siddet i bestyrelsen siden 2009 og har dermed solid erfaring med EMSA’s aktiviteter, som dækker en bred palet fra overvågning af skibsfarten over oliespildsberedskab til træning af skibsinspektører og tilsyn med gennemførelsen af EU’s regler i praksis.

EMSA blev etableret i 2002 og ligger i Lissabon. Agenturet har ca. 200 medarbejdere og et budget på ca. 54 mio. euro.

Læs mere om EMSA på agenturets hjemmeside: http://emsa.europa.eu/

 Kontakt

Kontakt

 
  
72 19 60 00