Ankenævnet for Søfartsforhold flyttes til Nævnenes Hus
20-01-2017 11:00

Som led i regeringens plan ”BEDRE BALANCE – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder” etableres Nævnenes Hus 1. januar 2017.

I Nævnenes Hus samles en lang række af statens klagenævn, herunder Ankenævnet for Søfartsforhold.

Sekretariatsbetjeningen af Ankenævnet for Søfartsforhold, der hidtil har været varetaget af Søfartsstyrelsen, overflyttes i den anledning til Nævnenes Hus.

Henvendelser til Ankenævnet for Søfarende skal derfor stiles til:

 Relateret indhold

 Kontakt

Kontakt

 
  
72 19 60 00