Anløbsforbud for krydstogtskibe på Krimhalvøen
18-06-2015 10:00

Et lille hjørne af EU-sanktioner omfatter skibsfarten, hvor krydstogtskibe har anløbsforbud for Krimhalvøen.

​​Der er indført et generelt forbud mod tjenesteydelser i forbindelse med turismeaktiviteter på Krim og i Sevastopol. Det betyder, at krydstogtskibe ikke må anløbe eller gøre ophold i Sevastopol, Kertj, Jalta, Feodosija, Jevpatorija, Tjernomorsk og Kamysj-Burun.

Forbuddet gælder kun krydstogtskibe, der har tilknytning til et EU-land. Det vil sige:

• Skibe, der fører et flag fra et EU-land.
• Skibe, som en EU-reder ejer og har operativ kontrol over.
• Skibe, som en EU-operatør har taget det overordnede ansvar for.


Undtagelse for anløb på Krimhalvøen i nødstilfælde

Krydstogtskibe må dog i nødstilfælde anløbe eller gøre ophold i havnene på Krimhalvøen. Det skal kunne begrundes i et hensyn til søfartssikkerheden. Der vil som noget nyt være pligt til at underrette Søfartsstyrelsen eller en tilsvarende myndighed i et andet EU-land, hvis denne undtagelse benyttes. Anmeldelsen skal ske inden for fem arbejdsdage efter anløbet.​

EU-regler om restriktive foranstaltninger

Anløbsforbuddet er trådt i kraft i december 2014. Du kan finde reglerne i Rådets forordning nr. 1351/2014 af 18. december 2014 om ændring af forordning nr. 692/2014 om restriktive foranstaltninger som reaktion på den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol.

 Kontakt

Kontakt

 
 
72 19 60 00