Ansøg om feriemidler
05-11-2015 11:00

Du kan nu ansøge om at få tildelt en andel af de uhævede feriemidler for optjeningsåret 2013. Ansøgningsfristen er den 1. december 2015.

​Hvert år er der en vis andel af feriepengene fra feriekortordningerne, der ikke bliver udbetalt. De ikke hævede feriemidler kan anvendes til særlige ferieformål for søfarende. Dog tilfalder en andel statskassen.

Foreninger, fonde, institutioner mfl. kan søge om feriemidlerne
Foreninger, fonde, institutioner el.lign. med et formål om at arrangere f.eks. ferieophold for søfarende, som gør tjeneste om bord på danske skibe, kan også søge om de uhævede feriemidler. Dokumentation for formålet bør fremgå af ansøgerens vedtægter, således at formålet ifølge vedtægterne er at udøve en virksomhed, der kan karakteriseres som ferieformål for søfarende. Det skal også fremgå i vedtægterne, at virksomheden drives på almennyttig basis, således at et eventuelt overskud kun kan bruges til det pågældende ferieformål.

Der ydes ikke støtte til andre statslige myndigheder, kommuner, regioner eller projekter med privatøkonomiske interesser. Støtte gives heller ikke til enkeltpersoner eller kommercielle selskaber, herunder aktie-, anparts- eller andre selskabskonstruktioner, igennem hvilke enkeltpersoner kan begunstiges.

Sådan søger man om at få del i feriemidlerne
Der er mulighed for at søge om af få del i de uhævede feriemidler. Denne ansøgning sendes til Søfartsstyrelsen. Man skal anvende ansøgningsskemaet, som findes nederst på denne side. Fristen for indsendelse af ansøgningsskemaet er den 1. december 2015. Fristen for skriftlige spørgsmål er den 20. november 2015.

I ansøgningsskemaet kan man læse mere om, hvordan skemaet skal indsendes, og hvordan der kan sendes skriftlige spørgsmål. Man er naturligvis også velkommen til at kontakte Søfartsstyrelsen telefonisk helt frem til den 20. november på 72 19 60 00.

Alle ansøgninger behandles efter den 1. december
Søfartsstyrelsen vurderer alle ansøgninger efter den 1. december 2015. Derefter får alle ansøgere besked, herunder om andelen af midlerne de måtte være blevet tildelt. Feriekortordningerne vil herefter blive anmodet om at udbetale midlerne.

Ansøgningsskema - særlige ferieformål for søfarende

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Kristina Ravn, Kontorchef
+45 72 19 62 37