Ansøg om uhævede feriemidler
29-10-2018 16:00

Du kan nu ansøge om at få tildelt en andel af de uhævede feriemidler for optjeningsåret 2016. Ansøgningsfristen er den 19. november 2018.

​Foreninger, fonde, institutioner el.lign. med et formål om at arrangere f.eks. ferieophold for søfarende, som gør tjeneste om bord på danske skibe, kan søge om de uhævede feriemidler.

For at komme i betragtning skal dokumentation for formålet fremgå af ansøgerens vedtægter. Det skal også fremgå af vedtægterne, at virksomheden drives på almennyttig basis, således at et eventuelt overskud kun kan bruges til det pågældende ferieformål.

Der ydes ikke støtte til andre statslige myndigheder, kommuner, regioner eller projekter med privatøkonomiske interesser. Støtte gives heller ikke til enkeltpersoner eller kommercielle selskaber, herunder aktie-, anparts- eller andre selskabskonstruktioner, igennem hvilke enkeltpersoner kan begunstiges.

Sådan søger du om at få del i feriemidlerne

Ansøgningen sendes til Søfartsstyrelsen. Du skal anvende ansøgningsskemaet, som findes her nedenfor.

Fristen for indsendelse af ansøgningsskemaet er den 19. november 2018.

I ansøgningsskemaet kan du læse mere om, hvordan skemaet skal indsendes, og hvordan der kan sendes skriftlige spørgsmål.

Alle ansøgninger behandles efter den 19. november

Søfartsstyrelsen vurderer alle ansøgninger efter den 19. november 2018. Derefter får alle ansøgere direkte besked, herunder om andelen af midlerne de måtte være blevet tildelt.

Foreninger, fonde, institutioner m.fl. kan søge om feriemidlerne

Hvert år er der en vis andel af feriepengene fra feriekortordningerne, der ikke bliver udbetalt. De ikke hævede feriemidler kan anvendes til særlige ferieformål for søfarende; dog tilfalder en andel statskassen.

 Kontakt

Kontakt

 
  
72 19 60 00