Bedre økonomisk sikring af søfarende, som efterlades
13-12-2016 10:00

Rederierne skal nu tegne forsikring eller stille anden sikkerhed, som sikrer efterladte søfarendes hjemtransport og underhold samt tilgodehavende lønkrav og andet vederlag.

Folketinget vedtog i maj 2016 ændringer til lov om søfarendes ansættelsesforhold. Ændringerne indebærer, at rederierne skal tegne forsikring eller stille anden sikkerhed, som sikrer, at der er midler til at dække efterladte søfarendes hjemtransport og underhold samt tilgodehavende lønkrav og andet vederlag. Lønkrav omfattes dog kun i det omfang, disse ikke dækkes af Lønmodtagernes Garantifond.

Rederierne skal senest den 17. januar 2017 have tegnet de nye forsikringer eller stille anden tilsvarende sikkerhed for ovenstående krav. Ændringerne gælder ikke for fiskeskibe eller lystfartøjer.

Martin John, synschef i Søfartsstyrelsen:
”De søfarende får nu forbedret sikkerheden for at få dækket udgifter til hjemrejse samt udestående løn og andet vederlag i tilfælde, hvor de måtte blive efterladt af deres arbejdsgiver. ”

Forsikringerne omfatter ikke en række ydelser, herunder sygesikringsydelser, som de søfarende kan få godtgjort af det offentlige.

Reglerne træder i kraft 1. januar 2017

Certifikat udstedt af forsikringsselskabet, som bevis for, at der er tegnet forsikring, samt erklæringer fra Lønmodtagernes Garantifond, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Søfartsstyrelsen skal være tilgængelige for de søfarende.

For fremtiden vil det fremgå af skibenes såkaldte MLC-certifikat, at der er tegnet forsikring eller stillet sikkerhed for de ovennævnte krav, og det vil også indgå i fremtidige syn.

Læs mere om på ILO

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Martin John, Synschef
+45 72 19 60 68