Bedre svovlhåndhævelse er endnu en af digitaliseringens mange potentielle gevinster
08-05-2018 17:00

Digitale løsninger til at samle data om skibes udledning er formentlig en del af nøglen til, hvordan man bedst kan håndhæve internationale svovlgrænser. Resultater fra EU-projektet EfficienSea2, som Søfartsstyrelsen har ledt, viser, hvordan det kan gøres.

Forestil dig en ”sort boks” – ligesom på fly – men i stedet til skibe.

Den sorte boks kan sende data om svovludledning hjem til skibets rederi og til myndighederne. Sådan kan man let forenklet beskrive en ny løsning, som den danske virksomhed Litehauz, har udviklet sammen med bl.a. Søfartsstyrelsen.

Teknikken har for nyligt gennemgået en vellykket test på et skib i kommerciel fart i Østersøen. Ideen er, at man med minimal indsats kan dokumentere over for myndighederne, om man lever op til internationale svovlgrænser. Det er en potentielt meget mere effektiv tilgang til kontrol i stedet for eller som supplement til at være fysisk tilstede og lave brændstof-stikprøver, som ellers er den primære håndhævelsesmetode i dag.

Og der er i hele den maritime verden stærkt fokus på nye digitale løsninger som denne. Det blev tydeligt på sidste uges store maritime event, Danish Maritime Days, hvor mange prominente talere var inde på digitalisering som det næste store udviklingsspring. Også ift. myndighedernes arbejde med at håndhæve stadigt styrkede krav til at nedbringe miljøpåvirkningen fra skibe.

Det er et mål for Søfartsstyrelsen at bringe moderne teknologi mere i spil ift. arbejdet med at bidrage til bedre håndhævelse af svovlgrænser i på tværs af myndigheds- og landegrænser. Næste trin i udviklingen er at interesserede rederier og myndighederne sammen finder ud af, hvordan den nye teknologi kan udnyttes bedst i praksis.

Læs mere på EfficienSea2-hjemmesiden

FAKTA – den sorte boks og svovlgrænserne

  • Løsningen til at støtte rederier med at leve op til disse grænser er i første omgang målrettet de skibe, der benytter sig af de såkaldte Scrubbers til at overholde udledningsgrænserne.
  • Den nye løsning til svovlovervågning kan opsamle data fra skibets lovpligtige emissionsovervågning og fra skibets VDR – også kendt som skibets sorte boks – og derefter sende det til land og i rederiernes varetægt, når en dataforbindelse er oprettet. I testen er brugt sorte bokse udviklet af en anden dansk virksomhed – udstyrsproducenten Danelec Marine.
  • Fra land vil rederierne kunne tilgå deres data i et letforståeligt format og beslutte, om det skal bruges til at hjælpe dem med intern kontrol, eller om data skal deles med myndighederne for potentielt at bistå myndighedsarbejdet. Begge dele er muligt i en cloud-baseret løsning, hvor alt data får en særlig digital signatur, der garanterer oplysningernes ægthed.
  • I Nordsøen, Østersøen og langs den nordamerikanske kyst har der siden 2015 været en grænse for svovlindhold på 0,1 procent.
  • Globalt indføres der fra 2020 en grænse på 0,5 procent i brændstoffet.
  • Det forventes at flere lande og regioner vil indføre grænser i stil med EU og Nordamerika frem mod 2020.
  • I Danmark er Miljøstyrelsen den ansvarlige myndighed for svovlhåndhævelse, som bl.a. består i, at Søfartsstyrelsen på deres vegne foretager tilsyn på skibe.

 Kontakt

Kontakt

 
  
72 19 60 00