Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark
07-12-2015 11:00

I dag offentliggøres rapporten ’Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 2015’, der giver opdateret information om de maritime erhverv i Danmark.

​Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har for anden gang udarbejdet en rapport om beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark for Søfartsstyrelsen. Rapporten bygger i år på nationalregnskabstal frem til 2011 og tal for produktion og værditilvækst helt frem til 2014. Det er derfor muligt at give et mere opdateret billede end i sidste års rapport, der arbejdede med tal fra 2009.

Maritim eksport står for knap 25 procent af den samlede eksport
I 2009 udgjorde det maritime erhvervs andel af Danmarks samlede eksport 22,5 procent og i 2011 ligger andelen på 24,4 procent. I forhold til produktion og værditilvækst øges Det Blå Danmarks andel af dansk økonomi således ifølge rapporten.
Derudover kan man i rapporten læse, at produktivitetsudviklingen for skibsfart og skibsbygning er lidt bedre end udviklingen for dansk økonomi som helhed. Især udstyrsbranchen udmærker sig med en høj produktivitetsvækst. Produktivitetsudviklingen i olie og gas har dog været negativ siden 2005 som følge af faldende produktion og værditilvækst i Nordsøen. Det betyder, sammen med faldende produktivitet i kategorien, hjælpevirksomheder (havne, speditører mv.), at produktivitetsudviklingen for Det Blå Danmark samlet set har været negativ i perioden.

Den samlede beskæftigelse er uændret
Ser man på udviklingen over de seneste 10 år, er det samlede beskæftigelsesniveau, dvs. summen af direkte og indirekte beskæftigelse i Det Blå Danmark, næsten uændret. I 2004 var andelen af den samlede danske beskæftigelse i de martime erhverv 3,9 procent og i 2014 3,8 procent.

Læs hele rapporten om beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark
Rapport: Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

 Kontakt

Kontakt

Maritim erhvervs- og vækstpolitik
Klaus Gregersen, Specialkonsulent
+45 72 19 61 07