Cybersikkerheden styrkes gennem samarbejde
04-10-2019 12:00

Høj cybersikkerhed for skibe og havne er med til at sikre den globale samhandel.

Foto fra cybersikkerhedskonferencen i Haag, Holland

​Skibsfarten er i sin natur global. Cybersikkerhed i den maritime sektor kan derfor ikke inddeles efter land eller funktion. Samarbejde på tværs af landegrænser er væsentligt for at skabe større sikkerhed på verdens skibe i både dansk og internationalt farvand.

Andreas Nordseth, direktør i Søfartsstyrelsen:
”Den øgede digitalisering medfører væsentlige nye sikkerhedsudfordringer. Cybertruslen kender ingen grænser, og derfor skal vil samarbejde om maritim cybersikkerhed for at sikre skibsfarten både til søs og i havn.”

Konference i Danmark i 2020

USA, Holland og Danmark er i disse dage værter for en maritim cybersikkerhedskonference i Haag, Holland.

Foruden delegationer fra værtslandene deltog også repræsentanter fra Frankrig, Tyskland og Storbritannien i konferencen.

Konceptet gentages allerede i 2020, hvor Søfartsstyrelsen vil være vært for den maritime cybersikkerhedskonference i Danmark.

 Relateret indhold

 Kontakt

Kontakt

 
  
72 19 60 00