Danmark genvalgt til Rådet i IMO
27-11-2015 16:00

Danmark er i dag blevet genvalgt med 125 stemmer til Rådet i FN's Internationale Søfartsorganisation (IMO) for perioden 2016-2017. Dermed fastholder Danmark en central rolle i det vigtige strategiske arbejde i IMO til gavn for international skibsfart.

Som en stærk søfartsnation har Danmark en meget væsentlig interesse i velfungerende international regulering af skibsfarten og dermed i IMO. Det var derfor både glædeligt og vigtigt, at Danmark igen blev genvalgt til Rådet i IMO under organisationens generalforsamling i London med 125 stemmer. Med solid opbakning fra IMO's øvrige medlemsstater kan Danmark fortsætte sit aktive bidrag til udviklingen af organisationen og være med til at sikre, at IMO er i stand til effektivt at adressere de væsentlige udfordringer, som den globale søfart står overfor.

Direktør for Søfartsstyrelsen, Andreas Nordseth, er meget tilfreds med, at Danmark fastholder sin plads i Rådet:

”Det er af stor betydning, at Danmark i dag er blevet genvalgt til Rådet i IMO. Danmark har igennem årene bidraget aktivt til arbejdet i Rådet og IMO generelt. Med vores deltagelse i Rådets arbejde kan vi bidrage solidt til IMO’s arbejde og resultater, og det understreger vores opbakning til IMO og global regulering. At vi i dag har sikret genvalg, er en klar anerkendelse af vores indsats fra de øvrige medlemsstater.”

Som medlem af Rådet vil Danmark fortsat bidrage til udviklingen af IMO, både som organisation og regulerende organ, og arbejde for at sikre høje standarder for sikkerhed til søs og bæredygtig skibsfart. Fra dansk side er det desuden vigtigt, at international regulering ikke medfører yderligere administrative byrder for hverken søfarende eller søfartserhvervet, og at IMO arbejder effektivt.

IMO er FN's specialiserede agentur for søfart, som har til opgave at fastsætte globale standarder for maritim sikkerhed og miljøbeskyttelse. IMO har 171 medlemslande, hvoraf 40 lande sidder i IMO's Råd.

Rådet er overordnet ansvarlig for organisationens arbejde, herunder organisatoriske og strategiske prioriteter, fx i forhold til arbejdsprogram og budget.

Danmark har været medlem af IMO's Råd siden 2001.

 Kontakt

Kontakt

 
 
72 19 60 00