Danmark sætter vragfjernelseskonventionen i kraft
28-04-2014 12:00

Danmark har tiltrådt den internationale Nairobi-konvention om fjernelse af vrag (vragfjernelseskonventionen).

​​​​Mindst 10 lande skal tiltræde en konvention, før den kan sættes i kraft. Danmark er det 10. land, der tiltræder vragfjernelseskonventionen. Det betyder, at konventionen træder i kraft om et år, det vil sige den 14. april 2015.

Forbedrede muligheder for at få betalt fjernelse af vrag
Den vigtigste nyskabelse med konventionen er, at den sikrer bedre muligheder for at få dækket udgifterne til fjernelse af vrag for rederens regning. Hermed mindskes risikoen for, at det offentlige skal betale.

Reglerne betyder, at skibets ejer får ansvar for at fjerne et vrag efter en søulykke. Skibe med en bruttotonnage på 300 og derover skal have et certifikat fra flagstaten, som viser, at der er tegnet en forsikring til dækning af de udgifter, der er ved at fjerne et vrag.

Konventionens regler er allerede indsat i søloven, men ikraftsættelse af de danske regler har afventet, at konventionen trådte i kraft internationalt.

Danmark har valgt, at konventionen også skal gælde i dansk territorialfarvand og ikke kun i dansk eksklusiv økonomiske zone. Ligeledes er der også i de danske regler fastsat krav til forsikring af skibe, der har en mindre tonnage end 300, da sådanne skibe også forliser i danske farvande.

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Jan Gabrielsen, Chefkonsulent
72 19 60 00