Danmark sætter fokus på udviklingen inden for autonom skibsfart
14-11-2017 16:00

Søfartsstyrelsens konference om autonome skibe stiller skarpt på mulighederne for at udnytte ny teknologi på skibe.

​Søfartsstyrelsen kan om kort tid tage næste skridt i bestræbelserne på at skabe gode, sikre rammer for udnyttelsen af ny teknologi i skibsfarten.

På den internationale konference ”Zooming in on autonomous ships” i dag, som Søfartsstyrelsen i samarbejde med Danske Rederier og Danske Maritime stod bag, kunne konsulentfirmaet Rambøll og advokatfirmaet CORE nemlig løfte lidt af sløret for konklusionerne i en ny rapport. Og det inkluderede en række konkrete forslag til områder, hvor Søfartsstyrelsen med fordel kan sætte ind med ny regulering for at fremme digitaliseringen inden for skibsfart.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen står klar til at bakke op:
”I regeringen mener vi, at det er helt afgørende, at Danmark er frontløber, når det gælder digitalisering, og der er et kæmpe digitaliseringspotentiale inden for skibsfart. Det vil jeg som erhvervsminister sørge for, at reguleringen understøtter, så erhvervet kan udnytte vækstmulighederne uden at støde på unødvendige barrierer.”

Rambøll/CORE’s rapport, som forventes offentliggjort den 1. december 2017, vil opliste en række områder, hvor der skal laves ny regulering, for at virksomheder og rederier kan tage den nye teknologi i daglig brug.

Nogle af de konkrete områder fra rapporten, som blev offentliggjort på dagens konference, var, hvordan trafikreglerne til søs skal gælde for autonome skibe, og hvad besætningen skal have af kompetencer, for eksempel når skibet skal fjernstyres fra land.

I forhold til den nye teknologi kan man tale om flere grader af autonome skibe. Lige fra automatisk styring af skibet med besætningsmedlemmer om bord til fuld autonomi uden mennesker om bord. Det er især ved fuld autonomi, at reglerne vil blive udfordret og skal udformes på en ny måde, så sikkerheden stadig er i top.

 Relateret indhold

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Per Sønderstrup, Kontorchef
+45 72 19 61 69