Dansk- Brasiliansk samarbejde styrkes
04-05-2015 14:00

Brasilien er fortsat et vigtigt område for danske skibsfartsinteresser, og med underskrivelsen af en ny samarbejdsaftale med den brasilianske myndighed ANTAQ, under Brasiliens Transportministerium, bliver relationerne styrket.

​​​Aftalen ​​blev underskrevet af Søfartsstyrelsens direktør, Andreas Nordseth, og direktøren for Brasiliens National Agency for Waterway Transportation (ANTAQ), Mario Povia, i Brasilia på et skibsfartspolitisk seminar afholdt mellem ANTAQ, den danske ambassade samt Søfartsstyrelsen.

Aftalen styrker det i forvejen gode maritime samarbejde mellem Danmark og Brasilien.
Den nye aftale sætter en ramme for blandt andet udveksling af eksperter og en skibsfartspolitisk dialog landene imellem.

Danmark har allerede indgået en maritim samarbejdsaftale med det brasilianske admiralitet, DPC, i juni 2013. Denne aftale har været en succes og lagt grunden for et uddannelsessamarbejde på det maritime område.

Som led i samarbejdet mellem Danmark og Brasilien besøger Skoleskibet Danmark Rio de Janeiro i forbindelse med de Olympiske Lege i 2016, og det brasilianske skoleskib besøger Aalborg i august i år i forbindelse med The Tall Ship Races.

Det netop afholdte seminar var velbesøgt med flere repræsentanter fra virksomheder og rederiforeningerne i de to lande. På seminaret blev udfordringer for skibsfartsvirksomheder og maritim transport i Brasilien og Danmark drøftet.​

 Kontakt

Kontakt

 
 
72 19 60 00