De søfarende bliver nu bedre beskyttet med MLC
15-04-2014 12:00

Søfarende bliver nu sikret endnu bedre. Det sker som følge af to ændringer til Konventionen om Søfarendes Arbejdsforhold.

​​​

Søfarende, der bliver ladt i stikken af deres reder, eller som skal have økonomisk kompensation ved langvarig invaliditet eller død, bliver nu sikret bedre.

Enighed om bedre sikkerhed
Maritime Labour Convention (MLC) har en særlig måde at justere reglerne på, så de løbende kan hjælpe til at finde tidssvarende og relevante løsninger på spørgsmål, der har betydning for de søfarende. En
særlig MLC-trepartskomité har netop holdt sit første møde. Formålet var bl.a. at drøfte en opstramning af reglerne i forbindelse med efterladte søfolk og en bedre økonomisk sikkerhed for personer, der fx har været udsat for en arbejdsskade.

Behov for et sikkerhedsnet
Typisk efterlades de søfarende langt væk fra deres hjemland. På mødet var der derfor stor enighed om, at der er behov for at sikre, at søfarende skal have hjælp, når de efterlades uden løn og mad om bord. Der var også enighed om, at der skal være et sikkerhedsnet, når det kniber med rederens økonomi. Det skal sikre, at den søfarende kan få mad og rent drikkevand og har mulighed for fx at få bad om bord. Herudover skal den søfarende have mulighed for at få betalt sin hjemrejse. Endelig skal reglerne øge muligheden for, at den søfarende kan få den løn, som den pågældende har til gode uden opslidende retssager mod en reder, som ikke kan eller vil betale. Det er også et problem for de søfarende og deres familier, hvis der ikke er en forsikring eller lignende, som sikrer, at der kan udbetales en erstatning, hvis de søfarende bliver invalid eller dør som følge af en arbejdsskade. Der var enighed om behovet for et økonomisk sikkerhedsnet.

Vicedirektør Birgit Sølling Olsen udtaler: ”Danmark har allerede et godt beskyttelsessystem for de søfarende, der er om bord på danske skibe, men set med globale briller vil de nye regler få stor betydning for de søfarende og deres familier internationalt. Hermed vil reglerne være med til at modvirke social dumping og udnyttelse af de søfarende. De danske regler dækker allerede en række af de situationer, som de kommende MLC-regler prøver på at tilgodese. Derfor vil der kun være behov for mindre tilpasninger i det danske regelsæt, når de nye regler vedtages til sommer.”

De nye regler forventes vedtaget på den årlige Arbejdskonference i ILO i maj-juni 2014.​​​

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Henriette Bytoft Flügge, Kontorchef
+45 72 19 61 36