Det tætte samarbejde mellem Danmark og Sydkorea videreudvikles
06-10-2015 18:00

Den Grønne Vækstalliance mellem Danmark og Sydkorea mødtes til rundbordsdrøftelse i Søfartsstyrelsen i dag. Erhvervs- og vækstministerens møde med Sydkoreas minister for hav og fiskeri er vigtig for videreudviklingen af det tætte samarbejde.

Den Grønne Vækstalliance mellem Danmark og Sydkorea mødtes i Søfartsstyrelsen
I går holdte Den Grønne Vækstalliance sit femte møde. Denne gang som en rundbordsdrøftelse med maritimt fokus i Søfartsstyrelsen. Sydkorea er det tredje største eksportmarked for Danmark i Asien og et vigtigt marked for dansk søfart.

Sydkorea har også stor betydning for danske maritime udstyrsleverandører, hvor flere har produktion, servicecentre eller salgskontorer placeret i Sydkorea. Vækstalliancen blev lanceret i 2011 som et samarbejde mellem Danmark og Sydkorea. Hovedformålet med alliancen er at bane vejen for øget dansk eksport af energi- og miljøteknologi i Sydkorea. Aftalen forpligter landene til årlige møder med ministerdeltagelse.

Ved rundbordsmødet deltog Minister for Hav og Fiskeri, Ki-June Yoo som repræsentant for den koreanske regering ledsaget af en erhvervsdelegation med repræsentanter fra den koreanske rederiforening, det koreanske klassifikationsselskab, samt blandt andet Korea Maritime Institute. Fra dansk side deltog Erhvervs- og Vækstminister, Troels Lund Poulsen, Søfartsstyrelsens direktør, Andreas Nordseth, Danmarks ambassadør i Sydkorea, Thomas Lehmann, repræsentanter fra Energi- Forsynings- og Klimaministeriet, Danmarks Rederiforening, Danske Maritime, State of Green, samt repræsentanter fra danske maritime virksomheder.

Fokus på grøn maritim teknologi og grøn energi til søs
Temaet for årets møde i vækstalliancen var regulering som drivkraft for grøn maritim teknologi og mulighederne for at udvinde grøn energi til søs eksempelvis bølgeenergi. Skibsfarten står over for en grøn omstilling i disse år med en stramning af kravene til skibenes miljø- og klimaegenskaber, herunder reduktion af kvælstof (NOX) og svovludledning, krav til energieffektivitet, ballastvandudledning og sikker ophugning af skibe.

Få mere viden om Den Grønne Vækstalliance
Besøg Udenrigsministeriets hjemmeside og den danske ambassade i Koreas hjemmeside:
Artikel: Danmark styrker den grønne vækstalliance med Korea

 Kontakt

Kontakt

 
 
72 19 60 00