Det lysner for ballastvandskonventionen
21-10-2014 12:00

Ballastvandskonventionen er nu et skridt tættere på ratificering efter sidste uges møde i FN’s søfartsorganisation, IMO.

​På sidste uges møde i IMO’s miljøkomité (MEPC) var der stor interesse for ikrafttrædelsen af ballastvandskonventionens. Med både Japan og Tyrkiets nylige ratifikation af konventionen rykkede ikrafttrædelsen væsentligt tættere på. Der er lige nu 43 lande, eller 32,54 procent af verdenstonnagen, der har ratificeret konventionen. Kravet for ikrafttrædelse er dog 35 procent af verdenstonnagen.

​Ballastvandskonventionen er fra 2004, og Danmark ratificerede den for flere år siden. Konventionen stiller krav til rensning af skibenes ballastvand, før det udledes i havet - for på den måde at undgå spredning af såkaldte invasive arter.


Resolution på plads: Frontløbere skal ikke straffes
Efter intensive drøftelser besluttede miljøkomitéen at imødekomme rederiernes bekymringer. Med en resolution slog komitéen fast, at frontløbere ikke skal straffes for tidligt at have investeret i innovative rensningsanlæg, der måske ikke kan leve op til alle kravene for rensningsanlæg, når konventionen træder i kraft. Derudover var der også enighed om, at retningslinjerne for typegodkendelser af rensningsanlæg (de såkaldte G8-guidelines) skal revideres omgående.

 Kontakt

Kontakt

 
 
72 19 60 00