Ejde Loranstation på Færøerne slukkes
03-12-2015 23:00

Efter at have været i drift siden 1959, slukkes der nu for Ejde Loranstation på Færøerne d. 31. december 2015. Ved årets udgang bliver hele det europæiske loransystem nedlagt.

Loran-C stationen på Ejde er en del af Det Nordvesteuropæiske Loransystem, som består af 4 stationer i Norge, 2 stationer i Frankrig, 1 station i England, 1 station i Tyskland samt stationen på Færøerne. Loran-C er et radionavigationssystem, der kan anvendes til navigation og modtagelse af tidsinformation, hvis man har en Loran-C modtager.
Ejde Loranstation har siden 2006 været finansieret af Frankrig, der ønskede at fortsætte driften af Loran-C efter, at Danmark trådte ud af Det Nordvest Europæisk Loran Samarbejde (NELS) i 2005.

Loranstationerne har mistet deres betydning
USA og Canada lukkede deres Loran-C stationer tilbage i 2010 og nu har Norge, Frankrig, England, Tyskland og nu også Søfartsstyrelsen (Danmark) besluttet at lukke deres stationer ved udgangen af 2015. Det betyder, at hele det europæiske loransystem nedlægges ved årets udgang.
Siden fremkomsten af satellitnavigation (herunder GPS) har loranstationerne mistet deres betydning som navigationshjælpemiddel. Antallet af brugere faldt drastisk i år 2000, efter at USA ophævede den såkaldte SA-kode fra GPS-signalerne. Det betød en større positionsnøjagtighed og dermed var behovet for loranstationerne som navigationshjælpemiddel ikke nær så stor.

Løbende reduktion i medarbejderstaben på loranstationen i Ejde
Loranstationen på Færøerne har været i drift siden 1959 og i de første år beskæftiget omkring 32 medarbejdere. Gennem årene har moderniseringer og automatiseringer imidlertid medført en reduktion af medarbejderstaben, så der nu kun er beskæftiget 2 medarbejdere i Søfartsstyrelsen, der varetager driften af stationen. Efter lukningen forsætter den ene af de to medarbejdere på regionskontoret på Færøerne. 

Ud over driften af Ejde Loranstation driver Søfartsstyrelsen 26 færøske fyr samt en Differentiel GPS (DGPS) station i Torshavn. DGPS stationen udsender korrektioner til GPS signalerne, hvorved der opnås en større positionsnøjagtighed, ligesom DGPS brugere bliver advaret i tilfælde af fejl på GPS systemet.

 Kontakt

Kontakt

Sikre farvande
Ivan Magni Carlsson, Sektionschef, anlæg og radionavigation
+45 72 19 63 79