En digital tvilling til udvikling af Det Blå Danmark
20-03-2018 13:00

Søfartsstyrelsen har fået udarbejdet en rapport om Den digitale tvilling. En digital tvilling viser et skib digitalt i hele dets levetid.

Grafik af udveksling af informationer mellem aktører

​Forestil dig, at du kan se stort set alt, hvad du har brug for at vide om et skib i hele dets levetid. Alt lige fra hvordan motoren fungerer efter 5 år, og hvordan skibets skrog har det efter 7 år.

En digital tvilling er en ”digital præsentation” af hele skibets ”liv” med tilhørende processer og systemer, alt sammen baseret på en løbende informationsopsamling fra skibet selv og fra dets omgivelser, fx vind, vejr og strøm. Herved er der skabt et udgangspunkt for en løbende optimering af skibet og dets drift.

Mogens Schrøder Bech, seniorkonsulent i R&D i Søfartsstyrelsen:
”Den digitale tvilling giver store muligheder i og med, at en lang række optimeringsbeslutninger igennem skibets levetid kan fastlægges digitalt. Og her vil mulighederne blive bedre og bedre i takt med udviklingen af digitale værktøjer.”

For et skib giver tvillingen fx mulighed for at etablere visuelle modeller af skibet og dets delsystemer som motorrum, kedler og pumper. Registreringerne giver fx mulighed for at simulere brændstofforbruget, medregnet faktorer som fx vind, strøm og vejrforhold. Dette arbejdes der bl.a. med i innovationsprojektet Blue INNOship.

Men den digitale tvilling går videre, da den ser på de fordele, der kan være i et digitalt båret samarbejde mellem redere, udstyrsleverandører, maritime myndigheder og skibskonsulenter m.fl. Og ikke mindst de forudsætninger der skal til herfor. På opdrag fra Søfartsstyrelsen har DNV GL udarbejdet rapporten Digital Twins for Blue Denmark, hvor skibet ses i forløbet fra design til skrotning og med inddragelse af aktørerne.

 Kontakt

Kontakt

 
  
72 19 60 00