Enighed i IMO om skærpede krav til udledningen af NOx
04-04-2014 11:00

IMO's miljøkomité er i dag nået til enighed om tidspunktet for, hvornår nye og skærpede krav til skibes udledning af NOx i emissionskontrolområder (NECA'er) skal træde i kraft.

​​Der opstod usikkerhed på forrige møde i IMO's miljøkomite om ikrafttrædelse af regler om skibes udledning af NOx. En række lande med Rusland i spidsen rejste tvivl om de tekniske muligheder for at gennemføre reglerne og fik derfor opbakning til at udskyde ikrafttrædelsen til 1. januar 2021. Danmark har siden arbejdet tæt sammen med en række andre lande, herunder USA og Japan for at fastholde 2016 som ikrafttrædelsestidspunkt.
Denne indsats fik stor indflydelse på forhandlingsresultatet. 2016 fastholdes som ikrafttrædelsestidspunkt for allerede besluttede NECA'er, mens ikrafttrædelsestidspunktet for nye NECA'er vil afhænge af, hvornår de besluttes.

"Jeg er glad for, at det lykkedes IMO at nå en god løsning. Det har betydning for Det Blå Danmark. Der er først og fremmest skabt sikkerhed for, at reglerne kan træde i kraft og skabe den tiltænkte miljømæssige effekt i praksis. Med resultatet fjernes en stor del af usikkerheden om, hvornår de skærpede krav skal opfyldes. Dette har stor betydning for skibsfartserhvervet og for fremtidige investeringer i skibe og udrustning,” siger Andreas Nordseth, direktør i Søfartsstyrelsen.

USA er det første land, hvor reglerne kommer i brug allerede i 2016. USA er et stort marked for dansk skibsfart. Derfor har det betydning, at der nu er klarhed om, hvilke regler der gælder og hvornår. Beslutningen er samtidig godt nyt for danske udstyrsproducenter, der er førende på verdensmarkedet, og som har foretaget betydelige investeringer i udvikling af ny teknologi.​​​

 Kontakt

Kontakt

 
 
72 19 60 00