Et skridt nærmere klimaaftale for skibsfarten
10-07-2017 13:00

Efter to ugers intense drøftelser i IMO er der taget et skridt frem mod konkrete tiltag for reduktion af skibsfartens udledninger af drivhusgas. Der venter dog svære forhandlinger forude for at realisere de nødvendige milepæle.

Sidste år blev det i FN's søfartsorganisation, IMO, besluttet, at en endelig klimastrategi skal vedtages i 2023. Som en afgørende milepæl skal en foreløbig klimastrategi for skibsfarten ligge klar i 2018. Forhandlingerne herom er nu påbegyndt i en arbejdsgruppe under IMO's miljøkomité (MEPC).

På det netop afholdte møde i komitéen blev der opnået enighed om en række hovedelementer i strategien. Desuden har man taget hul på drøftelser om konkrete tiltag for reduktion af skibsfartens udledninger.

Direktør i Søfartsstyrelsen Andreas Nordseth:

”Jeg er glad for, at IMO har vist handlekraft og nu er i gang med arbejdet frem mod en klimastrategi for skibsfarten. Vi har længe ønsket fremdrift og færdige outputs. Men det er helt afgørende, at vi får globale løsninger, og det kræver brede drøftelser og forhandlinger og tager tid. Vi er derfor meget glade for dette første konkrete skridt. Vejen er stadig lang, men det er et vigtigt skridt fremad, at rammerne for en strategi nu er på plads.” 

IMO har blandt andet udarbejdet en bruttoliste over konkrete tiltag, som kan danne udgangspunkt for det videre arbejde, herunder styrkelsen af de allerede eksisterende krav til skibes energieffektivitet samt øget forskning i anvendelsen af alternative brændstoffer. 

Et hovedelement, der skal arbejdes videre med på et ekstraordinært møde i IMO i oktober, er ambitionsniveauet for den foreløbige strategi. 

Andreas Nordseth:

”Fra dansk side vil vi deltage aktivt i det videre arbejde. Vi lægger afgørende vægt på, at regler om skibsfartens udledninger af drivhusgas er globale og flagneutrale, ligesom de skal kunne implementeres og håndhæves effektivt.”

I erkendelse af det omfattende arbejde, som fortsat udestår i IMO, er det besluttet at afholde et ekstraordinært møde i oktober 2017 om den foreløbige strategi.

 Relateret indhold

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Peter Mikael Ostenfeld, Chefkonsulent
+45 72 19 62 08