Husk at forny bunkers-, CLC-, Athen- og vragfjernelsescertifikater
11-12-2015 11:00

For de fleste er det tid at forny bunkers-, CLC-, Athen- og vragfjernelsescertifikater hos Søfartsstyrelsen. Forsikringscertifikater skal fornys, når den bagvedliggende forsikring udløber.

​Skibe, der er omfattet af certifikatkrav, må ikke gå i fart uden gyldige certifikater. Alle bunkers-, CLC-, Athen- og vragfjernelsescertifikater med baggrund i PI-forsikringer udløber typisk den 20. februar 2016. Vi opfordrer til, at der søges om fornyelse hos Søfartsstyrelsen i god tid.

Nogle bunkers-, CLC-, Athen- og vragfjernelsescertifikater udløber på andre datoer end den 20. februar 2016. Det gælder typisk for certifikater, der er udstedt på grundlag af forsikringserklæringer (Blue Cards) fra forsikringsselskaber uden for Den Internationale Gruppe af P&I-klubber. Rederier med Blue Cards fra disse selskaber bør være særligt opmærksomme på at ansøge om certifikatfornyelse i god tid, da selskaberne skal godkendes af Søfartsstyrelsen, normalt en gang om året.

Bunkerscertifikat
Bunkercertifikatet vedrører forsikring for ansvar ved forureningsskader forårsaget af bunkerolie. Danske skibe med en bruttotonnage på 1000 eller derover skal have certifikatet. Certifikatkravet gælder også udenlandske skibe med en bruttotonnage på 1000 eller derover, der vil anløbe dansk havn, dansk laste- eller lossested, kontinentalsokkel, eller som vil operere fast på dansk søterritorium.

Ansøgningsskema og vejledning findes på Bunkerscertifikat.

CLC-certifikat
CLC-certifikatet vedrører forsikring for ansvar for skader ved olieforurening ved transport of olie. Danske skibe, der transporterer over 2000 tons bestandig mineralsk olie med carbonhybrider, skal have et certifikat.

Certifikatkravet gælder også udenlandske skibe, der vil anløbe dansk havn, laste- eller lossested, kontinentalsokkel og som transporterer over 2000 tons olie i bulk som last.

Ansøgningsskema og vejledning findes på CLC-certifikat.

Athencertifikat
Athencertifikatet vedrører forsikring for ansvar ved passagerer og deres baggage ved ulykker under erhvervsmæssig passagertransport. Danske passagerskibe i international fart samt danske passagerskibe i klasse A og B i national fart skal have et certifikat.

Certifikatkravet gælder også udenlandske skibe, der vil anløbe dansk havn, laste- eller lossested eller kontinentalsokkel - herunder også udenlandske passagerskibe, der sejler i national fart i klasse A og B.

Ansøgningsskema og vejledning findes på Ansøgning om Athencertifikat og Forsikring for passagerer.

Vragfjernelsescertifikat
Vragfjernelsescertifikatet vedrører forsikring for ansvar ved identifikation, afmærkning og fjernelse af vrag. Danske skibe med en bruttotonnage på 300 eller derover skal have et certifikat.

Certifikatkravet gælder også for udenlandske skibe med en bruttotonnage på 300 eller derover, som ønsker at anløbe eller afsejle fra dansk havn eller en offshore-installation på dansk søterritorium.

Ansøgningsskema og vejledning findes på Vragfjernelsescertifikat.

 Kontakt

Maritim regulering og jura
Birger Frederik Nordvig Lind, Chefkonsulent
+45 72 19 63 33