Fortegnelserne over medicinkister bliver digitale
29-06-2016 15:00

Søfartsstyrelsen går nu et digitalt skridt videre, når alle fortegnelserne over medicinkister bliver tilgængelige online og som download. Ved udgivelsen den 1. juli 2016 bortfalder alle nuværende trykte udgaver

​Søfartsstyrelsens fortegnelser over medicinkister bliver pr. 1. juli 2016 tilgængelige online i PDF-format til download eller print (virker også på tablets) og som Excel-format. Begge udgaver ledsages af en vejledning. Tidligere har fortegnelserne over medicinkister kun været til køb i trykt udgave.

Fortegnelserne over medicinkister indeholder tidligere udsendte rettelser og opdateringer samt mindre revision af indholdet. Alle tidligere trykte udgaver bortfalder, og den digitale version vil være det gældende dokument.

Du finder fortegnelserne over medicinkister på Søfartsstyrelsens hjemmeside under Søfarende & Bemanding.

Ved fremtidige opdateringer vil nye versioner herefter være tilgængelige på hjemmesiden.

Samtidig med udgivelsen af medicinkistefortegnelserne udgives en liste over godkendte alternative lægemiddelstoffer. Disse kan anvendes, hvis det ikke er muligt at købe lægemiddelstoffer, som er indeholdt i de gældende fortegnelser over medicinkister.

Der kræves ikke ansøgning om dispensation for anden medicin, hvis lægemiddelstoffet er opført på den gældende alternativliste.

Hvis lægemiddelstoffet ikke findes på den alternative liste, kan du kontakte Søfartsstyrelsens Center for det Maritime Sundhedsvæsen på cms@dma.dk eller telefon 72 19 60 04.

 Kontakt

Kontakt

 
 
72 19 60 00