Fredet fyr fra 1788 på Anholt renoveres
06-07-2017 16:00

Renoveringen af Anholt Fyr er sat i gang og forventes færdig i slutningen af oktober. Murværk, vinduer og døre skal renoveres.

Foto af Anholt fyr

​Renoveringen af Anholt Fyr er igangsat og kommer til at vare seks måneder. Det fredede fyr på Anholt vil fremstå i al sin glans, når renoveringen er slut. Facaden på fyret skal både pudses op og males, og herudover skal der også renoveres både vinduer og døre på den gamle fyr.

Anholt Fyr er et af Danmarks ældste fyr. Fyret blev etableret helt tilbage i 1561 efter den kongelige resolution i 1560, hvor det blev besluttet at bygge fire strategiske fyr i Danmark, og repræsenterer på den vis et vigtigt stykke dansk kulturarv.

Det første grundmurede fyr på Anholt blev opført i årene 1785-1788.

Renoveringen af Anholt Fyr varetages af entreprenørfirmaet Aalsrode Tømrerfirma.

Fyret var besat under krigen mod England

 

(Foto ca. fra 1950'erne)

Udover at have gennemgået en forvandling fra at være optændt med brænde i 1500-tallet, ombygget i 1780erne til brug af kul, senere til nutidig brug af elektricitet gemmer fyret på Anholt også en helt anden historie.

I forbindelse med englandskrigene i 1807 blev fyret først slukket af Danmark for at genere englænderne, og sidenhen blev fyret, og øen, besat af England.

Til brug for besættelsesstyrken og som en del af forsvaret mod angreb byggede englænderne en kasemat omkring fyrets sokkel samt en sekskantet skanse med kanoner, volde, grave og palisader. Dette fæstningsværk fik navnet "Fort York".

Kransen omkring fyrets sokkel, som fyret kendes på i dag, er resterne af englændernes kasemat.

Fyret og fyrmestergården er i dag fredede bygninger.

Renovering varer til oktober

Renoveringen af Anholt Fyr forventes færdig i slutningen af oktober.

 Kontakt

Kontakt

Sikre farvande
Jesper Kern Hansen, Bygningskonstruktør
+45 72 19 63 82