Fritidsskibe med en bruttotonnage under 20 kan ikke længere registreres i Skibsregistret
01-02-2018 15:00

Fra 1. marts 2018 kan fritidsfartøjer med en bruttotonnage under 20 ikke længere registreres i Skibsregistret

Foto af fritidsskib

Læs mere om lovændringen her.

Pant og andre rettigheder skal derfor fremover tinglyses i Personbogen efter de almindelige regler om pant i løsøre.

I praksis betyder disse ændringer, at fritidsfartøjer med en bruttotonnage under 20, hvor der ikke er registreret pant eller andre rettigheder pr. 1. marts 2018, automatisk vil blive slettet af Skibsregistret. De berørte skibsejere vil modtage brev herom.

Fritidsfartøjer under 20 BT vil fremover ikke kunne få udstedt et nationalitetsbevis. Søfartsstyrelsen er i gang med at undersøge mulige alternativer.

Fritidsfartøjer med en bruttotonnage under 20, hvor der er registreret pant eller andre rettigheder i skibet, vil forblive optaget i Skibsregistret, men der vil kun kunne foretages begrænsede ændringer til det registrerede. Se oplysninger om dit skib her.

Skifter et skib anvendelse til fritidsskib, vil ovenstående regler også finde anvendelse.

Link til FAQ om lovændringen vedr. fritidsskibes registrering.

 Kontakt

Kontakt

Skibsregistret
Skibsregistret
+45 72 19 60 00