Generalforsamling i IMO sætter retningslinjer for arbejdet i 2016-17
02-12-2015 14:00

Generalforsamlingen i FN’s internationale søfartsorganisation, IMO, er netop afsluttet. Medlemslandene vedtog her en række resolutioner, samt arbejdsprogram og budget for 2016-17.

IMO har netop afsluttet generalforsamlingen i London, der afholdes hvert andet år. En række vigtige emner var på dagsordenen, herunder IMO’s arbejdsprogram og budget for perioden 2016-17 samt organisationens arbejde med sikkerhed og miljø siden sidste generalforsamling. Stort set alle 171 medlemslande og en række interesseorganisationer deltog i generalforsamlingen.

Tre emner havde særlig dansk interesse.

Ny resolution om bedre regulering skal mindske administrative byrder
Generalforsamlingen vedtog en resolution om bedre regulering, der sætter den overordnede ramme for, hvordan regulering bør formuleres, så administrativt bøvl mindskes. Og den slår fast, at alle medlemslande nøje skal overveje konsekvenserne ved nye regler for søfarende, administrationer og rederier, inden der sættes pen til papir. I resolutionen fremhæves en række principper for bedre regulering så som nødvendighed, konsistens, proportionalitet, fleksibilitet og klarhed.

Danmark arbejder målrettet på at fjerne administrative byrder, når nye regler skal formuleres. Derfor er det et væsentligt skridt i den rigtige retning, at IMO nu har fastsat principper for bedre regulering i en ny resolution.
Derudover vedtog generalforsamlingen også en håndfuld resolutioner af mere teknisk karakter, blandt andet om fiskeskibes sikkerhed og navigation med AIS.

Velkommen til Lim – afsked med Sekimizu
Generalforsamlingen godkendte også officielt den nye generalsekretær fra Sydkorea, Kitack Lim, der i sommer blev valgt af IMO’s Råd. Kitack Lim vil påbegynde sit embede 1. januar 2016. Danmark bød Lim varmt velkommen og understregede, at man så frem til at samarbejde med ham i det vigtige arbejde i IMO.


Ligeledes takkede generalforsamlingen hjerteligt den afgående generalsekretær fra Japan, Koji Sekimizu, der havde valgt ikke at genopstille for at gå på pension og flytte tilbage til Japan. Medlemslandene fremhævede specielt Sekimizus store arbejde med at reformere IMO, herunder omstrukturere underkomitéer og forbedre gennemsigtighed i organisationen. Også Danmark takkede Sekimizu varmt for sin store indsats og dedikation som generalsekretær.

Danmark genvalgt til Rådet
Afslutningsvis valgte generalforsamlingen de 40 medlemmer til Rådet for perioden 2016-2017. Danmark blev genvalgt med et flot resultat. Rådet beskæftiger sig blandt andet med organisatoriske og strategiske problemstillinger samt IMO’s budget.

Læs mere her om genvalget:
Danmark genvalgt til Rådet i IMO

 Kontakt

Kontakt

 
 
72 19 60 00