Gode idéer søges til udviklingsprojekter om maritim teknologi
10-01-2014 10:00

Et nyt udbud giver universiteter, forskningsinstitutioner og virksomheder mulighed for at søge midler til udvikling af maritime teknologier.

​​​Der er etableret et europæisk netværk om forskning og udvikling af maritime teknologier (ERA NET MARTEC), hvor Søfartsstyrelsen deltager. Netværket er finansieret af EU og har til formål at bidrage til udvikling af maritime teknologier gennem transnationale udbud af maritime teknologiprogrammer.

Mulighed for støtte til udviklingsprojekter
Som led i netværkets arbejde er der i december 2013 åbnet et udbud, hvor tværnationale konsortier kan søge støtte til projekter om maritim teknologi. Udbuddet er åbent nu og indtil 30. april 2014. Som led i udbuddet vil der blive afholdt en ”brokerage event” i Turku den 30. januar 2014, hvor interesserede kan finde samarbejdspartnere til projekter.

I Danmark kan der bl.a. henvises til Den Danske Maritime Fond, Styrelsen for Forskning og Innovation, Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen om mulighederne for at yde støtte til projekter gennem udbuddet. De udenlandske konsortiedeltagere skal søge støtte fra puljer mv. i egne lande.

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om ERA-NET MARTEC og mulighederne for støtte på netværkets hjemmeside, www.martec-era.net.

 Kontakt

Kontakt

R&D
Mogens Schrøder Bech, Kontorchef
72 19 60 00