Godkendelse af røgrensningsanlæg gjort lettere
27-01-2015 12:00

I FN’s internationale søfartsorganisation, IMO, blev man i sidste uge enig om at ændre vejledningen for godkendelse af røgrensningsanlæg. Det skal gøre det nemmere at overholde grænseværdier for svovl eksempelvis i Nordsøen og Østersøen.

​Nu bliver det nemmere at dokumentere, at røgrensningsanlæg (scrubbere) overholder de skærpede grænseværdier for svovludledning til søs.

Under de gældende regler er det svært for rederier og producenter af røgrensningsanlæg at dokumentere anlæggenes funktion. Men i sidste uge lykkedes det IMO´s underkomité for forureningsbekæmpelse og beredskab (PPR 2) at opnå enighed om at ændre verificeringsmetoden for godkendelse af røgrensningsanlæg.
Konkret betyder det, at det fremover bliver muligt ud fra beregninger at påvise, at scrubbere overholder de gældende pH-værdier for vaskevand, der bruges til at vaske svovlen ud af røggassen. Ændringen supplerer de hidtidige regler på området, som besværligt dikterede, at pH-målingerne skulle udføres i nærheden af skibet, når det var i fart.

Initiativet til ændringen kommer oprindeligt fra Danmark, og det glæder Søfartsstyrelsens direktør, Andreas Nordseth:

”Danmark arbejder for at gøre det lettere at udvikle og anvende løsninger, der kan reducere svovludledningen. Derfor er initiativer som dette et vigtigt skridt i den rigtige retning”.

Den nye beregningsmetode skal nu godkendes af IMO’s miljøkomité (MEPC 68) til foråret.

 Kontakt

Kontakt

 
 
72 19 60 00