Grænseoverskridende olieforurening drøftet i IMO
16-04-2015 14:00

Dansk-indonesisk ledet arbejdsgruppe satte sig 13. april sammen i IMO for at drøfte behovet for at regulere området for olieforurening på tværs af landegrænser.

​​​​Under formandskab af Danmark og Indonesien har 33 lande og en række internationale organisationer netop været samlet i IMO’s hovedkvarter i London.

Her blev erstatningsansvar og forsikringspligt ved grænseoverskridende olieforurening i forbindelse med offshoreaktiviteter drøftet, og det har resulteret i udarbejdelsen af en vejledning, som forventes fremlagt for IMO’s Legal Committee i foråret 2016.

Modstand har forhindret konvention
Danmark og Indonesien har ved flere tidligere lejligheder forsøgt at få IMO til at påtage sig at udarbejde en international konvention på området, men modstand fra en række af de større olieproducerende lande har indtil videre umuliggjort det.

I stedet har IMO's Legal Committee ment, at emnet er mere egnet til at blive reguleret i regionale og bilaterale aftaler. Derfor har de støttet udviklingen af en vejledning om indgåelse af sådanne aftaler.

Opbakning til forslag om fair behandling af søfarende
Støtten blev gentaget på IMO's Legal Committees møde 14. - 16. april 2015, hvor også et forslag, som skal fremme IMO’s retningslinjer om fair behandling af søfarende i tilfælde af ulykker til søs, var på dagsordenen. Forslaget kommer fra blandt andre de søfarendes internationale organisationer, som opfordrer til, at IMO’s retningslinjer bliver respekteret.

Danmark støttede de forslag, der var fremsat om, at IMO skulle give teknisk bistand til de lande, der har problemer med at sikre, at man tager retningslinjerne i betragtning i de nationale regler.
Legal Committee bakker bredt op om forslagene.

Massiv illegal indvandring
Endeligt blev den massive illegale indvandring fra Nordafrika til Europa via Middelhavet drøftet.
Alene i 2014 er der reddet flere end 200.000 personer i havsnød, og flere end 3.000 personer er rapporteret døde. Indvandringen sætter kystredningstjenesterne i de berørte europæiske lande samt handelsskibene og de søfarende om bord under et voldsomt pres.

Komiteen besluttede efter forslag fra blandt andre Danmark at nedsætte en uformel, hurtigtarbejdende arbejdsgruppe, som skal se på, om der er initiativer, som kan tages inden for komiteens ansvarsområde.

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Jan Gabrielsen, Chefkonsulent
72 19 60 00