Green Ship of the Future indbyder til møde
31-03-2015 13:00

Sæt kryds i kalenderen 17. april, hvor rammerne for et nyt GSF-samarbejde fastlægges.

​​Green Ship of the Future (GSF) indbyder til møde den 17. april 2015 fra klokken 9-11.

Her skal rammerne for en forstærket indsats om udvikling af energieffektive løsninger for skibsfarten og en nedsættelse af miljøbelastningen fastlægges. Denne udfordring kræver deltagelse fra Det Blå Danmark med virksomheder, universiteter, uddannelse og administrationen med videre, og det er vigtigt, at så mange som muligt aktivt bidrager hertil.

Mødets dagsorden bliver:
1. Velkomst
2. Hvorfor Green Ship of the Future?
3. Udpegelse af tre medlemmer til Advisory Board
4. Fastsættelse af kontingent
5. Evt.

Hvorfor Green Ship of the Future?
GSF så dagens lys i 2008. Arbejdet gennemgik en grundig evaluering sidste år, og den overordnede konklusion derfra er, at GSF er et stærkt brand, men at der er behov for nye rammer for arbejdet.
GSF’s sigte er innovation med nye produkter og processer. Viljen til fortsat innovation og udbygning af Det Blå Danmarks konkurrenceevne er på det seneste understreget ved:

• Samfundspartnerskabet Blue INNOShip, hvis samlede budget er i størrelsesordenen 120 millioner kroner.

• Rapporten fra Forskningspolitisk Kontaktudvalg for Tværgående Maritim Forskning, som peger på forskningsbehov i Det Blå Danmark, herunder omkring miljøvenlige og energieffektive maritime teknologier og systemer. Samtidig anbefales, at relevante aktører går sammen om at løfte opgaven.  Læs rapporten.

• Low Emission Ro-Pax færgestudiet finansieret af Den Danske Maritime Fond, hvor udgangspunktet var Destination Gotlands færgerute fra Nynäshamn til Visby. Byggekontrakten blev vundet af et kinesisk værft, og af de 15 deltagere i studiet optræder 10 på værftets ”makers list”.​​


Udpegelse af tre medlemmer til Advisory Board

Det foreslås at etablere et Advisory Board bestående af seks medlemmer, hvor Danmarks Rederiforening, Danske Maritime og Søfartsstyrelsen er ”fødte medlemmer”.

Er du/I interesserede i at komme i betragtning til en af de øvrige tre pladser, bedes du/I give besked herom på forhånd til centerleder på Maritime DTU, Ingrid Marie Vincent Andersen. Se kontaktinformation nederst.


Kræfterne bag udvikling af Green Ship of the Future

Efter et møde i GSF i januar 2015 påtog Danmarks Rederiforening, Danske Maritime, Søfartsstyrelsen og OSK ShipTech A/S sig at komme med et oplæg til en forstærket indsats. I dette arbejde har Maritime DTU også indgået, da det på mødet blev besluttet, at Maritime DTU skal lægge lokaler til sekretariatet for GSF.

Den Danske Maritime Fond har ydet et tilskud til sekretariats lønudgifter de første 12 måneder.

Mødet vil finde sted i københavnsområdet, men den endelige placering besluttet først efter påske.

Der opfordres til at deltage i mødet og anmodning herom bedes givet til Ingrid Marie Vincent Andersen, Maritime DTU, på imva@dtu.dk eller telefonnummer +45 45 25 19 76.​​

 Kontakt

Kontakt

R&D
Mogens Schrøder Bech, Kontorchef
72 19 60 00