Havnestatskontrol sætter fokus på navigation
04-09-2017 08:00

De to store havnestatskontrolregimer – Paris MoU og Tokyo MoU – sætter særligt fokus på navigationssikkerhed i en såkaldt koncentreret inspektionskampagne, der finder sted fra 1. september til 30. november 2017.

Inspektionskampagnen (CIC) løber over tre måneder og udføres som en del af de rutinemæssige havnestatskontrolsyn. Alle danske skibe, som rutinemæssigt bliver inspiceret under Tokyo og Paris MoU, vil derfor kunne forvente at blive omfattet af kampagnen. I 2016 blev danske skibe inspiceret mere end 600 gange under Paris og Tokyo MoU. I Danmark gennemføres årligt havnestatskontrol af 400-500 udenlandske skibe, som anløber danske havne.

Danmark er på hvidlisterne for Paris MoU og Tokyo MoU, samt udnævnt som QUALSHIP 21 nation, som er den amerikanske havnestatskontrol.

Martin John, synschef i Søfartsstyrelsen:
"Det overordnede formål er at forbedre sikkerheden til søs. I dette års kampagne fokuseres der især på fartøjets overordnede navigationssikkerhed, overholdelsen af relevante punkter i SOLAS-konventionen, herunder anvendelse og vedligehold af navigationsudstyr, sejladsplanlægning og besætningens kompetencer inden for navigationsrelaterede arbejdsopgaver."

Hovedmålene under dette års kampagne, er:

  • Navigationsudstyret om bord skal være i overensstemmelse med gældende regler, have gyldige certifikater og i øvrigt være behørigt dokumenteret. 
  • Tilhørende udstyr skal være korrekt vedligeholdt og fungere tilfredsstillende.
  • Skibsfører og vagthavende navigatør skal være i stand til at betjene alt udstyr på broen, med særligt fokus på ECDIS.

Havnestatskontrolinspektørerne anvender et skema med 12 spørgsmål om navigationssikkerhed. Spørgeskemaet er offentliggjort og kan findes på Paris MoUs hjemmeside.

Søfartsstyrelsen har sendt nærmere orientering ud til rederier m.m.

 Relateret indhold

 Kontakt

Kontakt

 
SKIBE (SKB)
+45 72 19 60 24