Havnestatskontrol tager fat på svovlregler og polarkode
05-05-2017 17:00

De danske mærkesager om bl.a. håndhævelse af svovlreglerne og polarkoden er indarbejdet i erklæringen, som 29 lande har underskrevet.

29 lande fra Paris MoU og Tokyo MoU har underskrevet en ny erklæring om havnestatskontrol. Erklæringen sætter nye mål for havnestatskontrol og samarbejdet om havnestatskontrol.

Andreas Nordseth, direktør i Søfartsstyrelsen:
”Havnestatskontrollen er et væsentligt element i at sikre, at de internationale regler overholdes. Derfor er det også meget glædeligt, at danske mærkesager, om håndhævelse af svovlregler og polarkoden, er med i erklæringen. For Danmark er det vigtigt, at der tages hensyn til miljøet på verdensplan.”

Birgit Sølling Olsen fra Søfartsstyrelsen repræsenterede Danmark på ministerkonferencen, som foregik i Vancouver, Canada.

Udover de 29 lande deltog IMO's generalsekretær samt en repræsentant for ILO. Endvidere var bl.a. ISF, ITF og IACS til stede.

Udover svovlregler og polarkoden fokuserer erklæringen på en række områder, bl.a. accept af elektroniske certifikater, større gennemsigtighed og lettelse af erhvervets byrder ved inspektioner. Desuden skal der fortsat ske udvikling af inspektionssystemet for at optimere ressourceanvendelsen.

Havnestatskontrol sikrer lige konkurrencevilkår

Havnestatskontrollen har vist sig at være et effektivt instrument til at sikre, at skibene lever op til de internationale regler, så der er lige konkurrencevilkår til gavn for sikkerheden, miljøet og de søfarende.

Havnestatskontrollen har også medført mærkbare resultater på antallet af fejl og mangler, som er faldet. Desuden har antallet af tilbageholdelser stabiliseret sig på ca. 3,5 % på årsbasis, ligesom flere lande nu opfylder betingelserne for at være på hvidlisten.

 Kontakt

Kontakt

 
  
72 19 60 00