Husk at forny CLC-, bunkers-, Athen- og vragfjernelsescertifikater
20-12-2016 10:00

For de fleste er det tid at forny CLC-, bunkers-, Athen- og vragfjernelsescertifikater hos Søfartsstyrelsen. Forsikringscertifikater skal fornys, når den bagvedliggende forsikring udløber.

Skibe, der er omfattet af certifikatkrav, må ikke gå i fart uden gyldige certifikater. Alle CLC-, bunkers-, Athen- og vrag-fjernelsescertifikater med baggrund i P&I-forsikringer udløber typisk den 20. februar 2017.

Martin John, synschef i Søfartsstyrelsen:
”Vi opfordrer til, at der søges om fornyelse hos Søfartsstyrelsen i god tid.”

Nogle CLC-, bunkers-, Athen- og vragfjernelsescertifikater udløber på andre datoer end den 20. februar 2017. Det gælder typisk for certifikater, der er udstedt på grundlag af forsikringserklæringer (Blue Cards) fra forsikringsselskaber uden for Den Internationale Gruppe af P&I-klubber. Rederier med Blue Cards fra disse selskaber bør være særligt opmærksomme på at ansøge om certifikatfornyelse i god tid, da selskaberne skal godkendes af Søfartsstyrelsen, normalt en gang om året.

Martin John:
”Som en ny procedure accepteres Blue Cards fra godkendte forsikringsselskaber i elektronisk form og forsikringscertifikater til danske skibe udstedes nu digitalt.”

CLC-certifikat

CLC-certifikatet vedrører forsikring for ansvar for skader ved olieforurening ved transport of olie. Danske skibe, der transporterer over 2000 tons bestandig mineralsk olie med carbonhybrider, skal have et certifikat.

Certifikatkravet gælder også udenlandske skibe, der vil anløbe dansk havn, laste- eller lossested eller dansk kontinentalsokkel, og som transporterer over 2000 tons olie i bulk som last.

Ansøgning foretages via CLC-certifikat, hvor der også findes en vejledning.

Bunkerscertifikat

Bunkercertifikatet vedrører forsikring for ansvar ved forureningsskader forårsaget af bunkerolie. Danske skibe med en bruttotonnage på 1000 eller derover skal have certifikatet.

Certifikatkravet gælder også udenlandske skibe med en bruttotonnage på 1.000 eller derover, som vil anløbe dansk havn, laste- eller lossested eller dansk kontinentalsokkel, eller som vil operere fast på dansk søterritorium.

Ansøgning foretages via Bunkercertifikat, hvor der også findes en vejledning. 

Athencertifikat

Athencertifikatet vedrører forsikring for ansvar for passagerer og deres baggage ved ulykker under erhvervsmæssig passagertransport. Danske passagerskibe i international fart samt danske passagerskibe i klasse A og B i national fart skal have et certifikat.

Certifikatkravet gælder også udenlandske skibe, der vil anløbe dansk havn, laste- eller lossested eller dansk kontinentalsokkel, herunder også udenlandske passagerskibe, der sejler i national fart i klasse A og B.
Ansøgning foretages via Athencertifikat, hvor der også findes en vejledning.

Vragfjernelsescertifikat

Vragfjernelsescertifikatet vedrører forsikring for ansvar ved identifikation, afmærkning og fjernelse af vrag. Danske skibe med en bruttotonnage på 300 eller derover skal have et certifikat.

Certifikatkravet gælder også for udenlandske skibe med en bruttotonnage på 300 eller derover, som ønsker at anløbe eller afsejle fra dansk havn eller en offshore-installation på dansk søterritorium.
Ansøgning foretages via Vragcertifikat, hvor der også findes en vejledning.

 Kontakt

Maritim regulering og jura
Birger Frederik Nordvig Lind, Chefkonsulent
+45 72 19 63 33