Husk at give os besked om din almindelige ansvarsforsikring
04-02-2016 12:00

Har du et dansk skib med en bruttotonnage (bt) på 300 eller mere, skal du senest 31. marts 2016 oplyse Søfartsstyrelsen om din forsikring for søretlige krav.

​Så er det snart tid til at tjekke de søretlige forsikringer igennem.
Senest 31. marts 2016 skal redere med danske skibe på 300 bt eller mere oplyse Søfartsstyrelsen om, hvilke forsikringer der er tegnet for søretlige krav.

Oplysning til Søfartsstyrelsen
Forsikringer for søretlige krav tegnet hos et medlem af den internationale gruppe af P&I-klubber (IG) er forhåndsgodkendt af Søfartsstyrelsen. Der skal derfor ikke indsendes oplysning til Søfartsstyrelsen om disse forsikringer.

Se listen over medlemmer af IG her.  

Forsikringer for søretlige krav - tegnet hos andre selskaber - er ikke forhåndsgodkendt af Søfartsstyrelsen. Der skal derfor indsendes oplysning til Søfartsstyrelsen om disse forsikringer. Oplysningerne skrives ind i et skema og sendes til Søfartsstyrelsen på soeretligekrav@dma.dk

Skema til udfyldelse

Udenlandske skibe er ikke omfattet af kravet.

Husk at tage forsikringscertifikatet med om bord
Danske skibe med en bt på 300 eller derover skal medbringe et certifikat fra forsikringsselskabet, som bekræfter, at der er tegnet en forsikring til dækning af søretlige krav.

Udenlandske skibe skal også medbringe et certifikat fra forsikringsselskabet, når de anløber eller forlader dansk havn, andet laste- og lossested i Danmark eller på den danske kontinentalsokkel eller udfører opgaver på dansk søterritorium.

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Birger Frederik Nordvig Lind, Chefkonsulent
+45 72 19 63 33