Husk dine søretlige forsikringer
12-03-2015 15:00

Har du et skib med en bruttotonnage (bt) på 300 eller mere, skal du senest 31. marts 2015 oplyse Søfartsstyrelsen om dine forsikringer for søretlige krav. Kravet gælder ikke for udenlandske skibe.

​​​​Så er det snart tid til at tjekke de søretlige forsikringer igennem.

Senest 31. marts 2015 skal alle danske rederier med skibe på 300 bt eller mere oplyse Søfartsstyrelsen om, hvilke forsikringer der er tegnet for søretlige krav.

Kravet om at indsende oplysninger gælder kun, hvis dine forsikringer ikke allerede er forhåndsgodkendt af Søfartsstyrelsen. Alle forsikringer udstedt af P&I-klubber i den internationale gruppe af P&I-klubber (IG) kaldet ”Certificates of Entry” er godkendt.
Se listen over medlemmer på igpandi.org.

Udenlandske skibe er ikke omfattet af kravet.

Send oplysningerne til Søfartsstyrelsen
Har du tegnet en forsikring for søretlige krav, som Søfartsstyrelsen ikke har forhåndsgodkendt, skal oplysningerne skrives ind i et skema og sendes til Søfartsstyrelsen på soeretligekrav@dma.dk.

Husk at tage certifikat med om bord
Alle danske skibe med en bt på 300 eller derover skal medbringe et ”Certificate of Entry” fra forsikringsselskabet, som bekræfter, at der er tegnet en forsikring til dækning af søretlige krav.

Det gælder også udenlandske skibe, som anløber eller forlader dansk havn eller andet laste- og lossested i Danmark eller på den danske kontinentalsokkel eller udfører opgaver på dansk søterritorium.​

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Birger Frederik Nordvig Lind, Chefkonsulent
+45 72 19 63 33