IALA omdannes til IGO
28-02-2020 10:00

Fredag den 28. februar blev en ny konvention om IALA vedtaget i Kuala Lumpur, Malaysia.

IALA's konference

IALA har været en ikke-statslig international organisation siden 1957 og sat rammen for aftaler om standarder for farvandsafmærkning og navigation. At bøjer er røde til bagbord og grønne til styrbord er fx aftalt gennem IALA.  Nu har mere end 50 lande vedtaget en konvention, som omdanner IALA til en mellemstatslig international organisation.

IALA-logo.gif

Det sker efter 10 års forhandlinger. Drivkraften bag omdannelsen er ønsket om at styrke IALAs beslutningskraft og indflydelse i forhold til fremtidens udfordringer for navigation og sikker sejlads.

“Vi har brug for, at en international organisation tager markant fat på digitalisering af navigations- og sejladssystemerne. Der mangler fx standarder for udveksling af data og for den nødvendige cybersikkerhed. Med en omdannelse af IALA til en IGO kan vi forhåbentligt skabe et nyt momentum på sådanne vigtige emner. Derfor har vi fra Danmarks side arbejdet aktivt for vedtagelsen af konventionen”, siger Søfartsstyrelsen direktør, Andreas Nordseth.

Konventionen træder først i kraft, når mindst 30 lande har ratificeret. Processen hermed starter i efteråret og kontrolleres af Frankrig, som er depositar for konventionen. IALA har sit hjemsted i Paris og har i øvrigt en dansk generalsekretær, Francis Zachariae.

 Relateret indhold

 Kontakt

Kontakt

 
  
72 19 60 00