IMO: Svære forhandlinger på klimaområdet – men dog fremdrift
28-10-2016 18:00

IMO’s miljøkomité (MEPC) er i dag blevet enige om en køreplan for, hvordan skibsfarten kan bidrage til den globale indsats for reduktion af udledningen af drivhusgasser.

Køreplanen er et vigtigt skridt, som gør det muligt for skibsfarten at bidrage konstruktivt til den første globale dialog om opfyldelse af Parisaftalens langsigtede klimamålsætning. Køreplanen indebærer også, at IMO skal udvikle en strategi for at reducere skibenes udledninger af drivhusgasser, herunder arbejde for at udvikle  nye globale tiltag på kort og lang sigt. En foreløbig udgave af strategien forventes klar i 2018.

Derudover har IMO’s miljøkomité endeligt vedtaget reglerne om et obligatorisk dataindsamlingssystem, som skal give oplysninger om skibes brændstofforbrug.

Der er i IMO enighed om, at klimaarbejdet de kommende år skal være højt på dagsordenen.

Andreas Nordseth, direktør i Søfartsstyrelsen udtaler:
”Det er vigtigt, at skibsfarten bidrager til løsninger på klimaområdet. Og det skal være globale løsninger. Vi havde  gerne set et mere konkret mål for skibsfartens reduktion af CO2. Men fra dansk side værdsætter vi, at der er fremdrift i forhandlingerne. Det viser, at der  er en vilje til at lægge stærke kræfter i de kommende års klimaarbejde med at finde konkrete, globale løsninger i IMO.”

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Peter Mikael Ostenfeld, Chefkonsulent
+45 72 19 62 08