IMO gør klar til den globale svovlgrænse i 2020
22-02-2019 21:00

FN’s internationale søfartsorganisation, IMO, har i denne uge gjort gode fremskridt i sine forberedelser af den nye globale svovlregulering, der træder i kraft den 1. januar 2020.

I FN’s Søfartsorganisation, IMO, har underkomitén Pollution Prevention and Response i denne uge mødtes i London for blandt meget andet at drøfte overgangen til en global svovlgrænse, som får stor betydning for skibsfarten.

Som led i forberedelserne til disse regler drøftede medlemsstaterne en række tiltag, der skal sikre effektiv håndhævelse. Tiltagene er nu sendt videre til IMO's Miljøkomité (MEPC) med henblik på vedtagelse i maj dette år.

Af tiltagene kan blandt andet fremhæves fælles retningslinjer for prøvetagning af brændstof fra skibe og retningslinjer for brugen af de såkaldte Fuel Oil Non-Availability Reports, som er den dokumentation, der gør det muligt for skibe at sejle videre, selv hvis der ikke er noget lavsvovlolie tilgængeligt i en havn.

De forskellige tiltag skal sikre, at alle involverede parter, såsom rederier, brændstofleverandører og havnestatskontrollører, er godt rustede til anvendelse og overholdelse af de nye regler.

Udover forberedelserne af de nye svovlregler drøftede medlemsstaterne i IMO blandt andet også et muligt forbud mod tung brændselsolie som brændstof i arktiske farvande.  På dette møde blev man således enige om en metode til at gennemføre en analyse af de socioøkonomiske virkninger af et sådant forbud i de arktiske samfund, herunder i Grønland.

 Kontakt

Kontakt

 
  
72 19 60 00