IMO nærmer sig en global klimaaftale for skibsfarten
27-10-2017 17:00

IMO har taget andet skridt frem mod en global klimaaftale for skibsfarten. Medlemsstaterne vender hjem efter en uges forhandlinger med en stor portion hjemmearbejde op til de afsluttende forhandlinger i april 2018, hvor den foreløbige strategi skal vedtag

​Medlemslandene i FN’s Søfartsorganisation, IMO, blev i sommer enige om en struktur for den foreløbige klimastrategi, som blandt andet indebærer fastsættelse af en vision og et ambitionsniveau for den globale indsat for skibsfartens bidrag til reduktion af drivhusgasudledninger. 

 
​Under denne uges forhandlinger har man i IMO nu taget hul på det konkrete indhold af strategien. De store udestående spørgsmål er fortsat, hvordan Organisationens klimavision og ambitionsniveau for området konkret formuleres, mens der er gjort større fremdrift i drøftelserne af konkrete reduktionstiltag på henholdsvis kort, mellemlangt og langt sigt, hvilket bl.a. kan indebære styrkelse af kravene til skibes energieffektivitet og arbejde med udviklingen af alternative brændstoffer.
 
Direktør i Søfartsstyrelsen, Andreas Nordseth:
”Jeg er glad for, at der er sket fremgang i forhandlingerne under denne uges møde i London, og der nu er drøftet konkret tekst. Fra dansk side arbejder vi fortsat for, at der opnås en ambitiøs, global aftale om skibsfartens bidrag til reduktion af drivhusgasudledninger”. 
 

Trods uenigheder nærmer IMO sig en glo​bal klimaaftale

Resultatet fra ugens forhandlinger er en tekst med flere forskellige elementer og muligheder i forhold til bl.a. vision, ambitionsniveau og reduktionstiltag. Disse elementer skal der arbejdes med i hvert medlemsland inden de afgørende forhandlinger i april 2018. Andreas Nordseth:
 
” Det er helt afgørende, at vi får globale løsninger på klimaspørgsmålet. Det kræver brede drøftelser og rummer store svære spørgsmål, som IMOs 172 medlemsstater skal blive enige om. Forhandlingerne i denne uge har som forventet været svære, og de vil også blive svære i deres afsluttende fase i april næste år.  Det er dog positivt, at så mange medlemsstater og både industrien og NGO’er presser på for et højt ambitionsniveau. Nu skal vi bare fortsætte det intense arbejde for at nå i mål med en ambitiøs strategi, der vil vise IMO’s fortsatte engagement i arbejdet for reduktion af drivhusgasser.”
 
Den samlede tekst skal drøftes igen i april 2018 med henblik på vedtagelse af den foreløbige strategi i forbindelse med næste møde i IMO’s miljøkomité, MEPC. 
 

FAKTA

IMO besluttede i 2016, at den endelige klimastrategi skal vedtages i 2023, og at den foreløbige klimastrategi for skibsfarten skal ligge klar i 2018.
 
IMO har i mange år arbejdet for tekniske tiltag, der skal fremme energieffektivitet i skibsfarten og fastsatte i 2011 standarder for nye skibes energieffektivitet. IMO har senest vedtaget, at skibene fra 2019 årligt skal indsende oplysninger om deres samlede brændstofforbrug, sejlet distance og tid til søs til IMO.

 Kontakt

Kontakt

 
  
72 19 60 00