IMO styrker fokus på bedre regulering
07-07-2015 16:00

FN’s internationale søfartsorganisation, IMO, understreger med ny resolution behovet for bedre regulering og færre administrative byrder til gavn for både søfarende, rederier og administrationer

​I IMO enedes man på Rådsmødet i sidste uge om et udkast til en resolution, der slår fast, at den internationale regulering af skibsfarten skal være skarpere. Man skal allerede ved formuleringen af ny regulering nøje overveje, hvilke krav der stilles til såvel de søfarende på skibene som rederierne i de landbaserede kontorer. Unødigt administrativt bøvl skal luges bort, inden reglerne skrives og vedtages i IMO.

Resolutionen opstiller fem principper for bedre regulering: nødvendighed, konsistens, proportionalitet, fleksibilitet og klarhed. Med disse principper for øje mindes alle 171 medlemslande i IMO om, at man grundigt skal overveje situationen, inden der gribes til pen og papir, og nye regler udformes. Reglerne bør være målbaserede og mindre præskriptive.

Danmark har aktivt fastholdt reduktion af administrative byrder på dagsordenen i IMO. Set med danske øjne er det derfor positivt, at IMO fastslår væsentligheden af bedre regulering med en resolution.

Resolution skal vedtages af generalforsamlingen i IMO, der mødes i november 2015.
Læs referatet fra det 114. Rådsmøde her.

 Kontakt

Kontakt

 
 
72 19 60 00