IMO tager vigtigt skridt mod elektroniske certifikater
26-09-2014 11:00

Medlemslandene i FN’s Søfartsorganisation, IMO, bør fremover acceptere brugen af elektroniske certifikater. Det er opfordringen fra IMO’s Faciliteringskomité (FAL), og dermed er vejen banet for mindre papirarbejde, bøvl og forsinkelser for skibsfarten.

​Fremover skal det være nemmere at bruge elektroniske certifikater. Det besluttede Faciliteringskomitéen i FN’s Søfartsorganisation, IMO, da de fredag godkendte et sæt opdaterede retningslinjer for brugen af elektroniske certifikater.

”Disse nye retningslinjer er et vigtigt skridt fremad for elektroniske certifikater. IMO sender her et tydeligt signal om, at havnestatskontrol, vetting-firmaer og andre maritime aktører bør acceptere de nye e-certifikater på lige fod med papircertifikater,” siger Andreas Nordseth, Direktør i Søfartsstyrelsen

Dansk præsentation gav stof til eftertanke
Danmark har i årevis arbejdet for at trække skibsfartens internationale regler ind i det 21. århundrede, herunder mindske papirarbejde og barrierer for elektroniske løsninger i et ellers topmoderne erhverv.

Derfor havde Søfartsstyrelsen inviteret Thomas Mørk, Vice President of Marine Standards, DFDS A/S, til at viderebringe et stærkt budskab til IMO’s Faciliteringskomité.

”Det er på høje tid, at den maritime verden skifter fra besværlige papircertifikater til moderne elektroniske certifikater,” sagde Thomas Mørk.

Hans budskab var konklusionen på et pilotprojekt, hvor Søfartsstyrelsen og DFDS A/S har afprøvet elektroniske certifikater i praksis. Projektet viste, at der kan opnås besparelser i både tid og penge, samtidig med at der ikke er væsentlige tekniske eller juridiske barrierer for at komme i gang. Opgaven består derfor først og fremmest i at skaffe en international accept af, at elektroniske certifikater på alle områder er papircertifikaterne overlegne. Det var tydeligt, at præsentation gav de mange fremmødte stof til eftertanke.

FAL-dokumentation kan nu sendes elektronisk
Overgangen fra papir til elektroniske løsninger rykkede også fremad på et andet område på mødet i Faciliteringskomitéen. Efter fem års arbejde med at modernisere FAL-Konventionen blev det godkendt, at flag- og havnestatsmyndigheder bør acceptere, at skibe fremsender den såkaldte FAL-dokumentation elektronisk – og altså ikke absolut skal udfylde papirblanketter. Ændringerne til FAL-konventionen forventes vedtaget på det næste møde i Faciliteringskomitéen i 2016, og dermed vil endnu en væsentlig byrde for skibsfarten blive lettet.

 Kontakt

Kontakt

 
 
72 19 60 00