IMO tager vigtigt skridt
25-04-2016 15:00

Skibes brændstofforbrug skal registreres.

Fredag godkendte IMO’s miljøkomité et globalt krav om, at skibe skal oplyse deres brændstofforbrug. Derudover skal en videre proces iværksættes for at reducere skibsfartens CO2-udledninger.​

Det er et vigtigt skridt, at IMO nu har besluttet at reducere den internationale skibsfarts CO2-udledninger og bidrage til at begrænse den globale temperaturstigning. Det er kun lykkedes, fordi der har været en konstruktiv dialog mellem både lande i og uden for EU samt industrien. Fra dansk side har været lagt vægt på at få et obligatorisk system, der gælder for alle, og dermed sikrer lige konkurrencevilkår på verdensplan.

Data om brændstofforbrug danner grundlag for den videre proces
IMO’s Data Collection System for Fuel Consumption vil ikke blot give oplysninger om skibenes brændstofforbrug, men også om, hvor langt og hvor længe skibene har sejlet på årsbasis. Kravene indarbejdes i MARPOL-konventionen og bliver obligatoriske for skibe helt ned til 5.000 BT. Det efterfølgende arbejde vil bestå af en analyse af de indkomne data, som derefter vil danne grundlag for en beslutning om yderligere tiltag for reduktion af skibsfartens CO2-udledninger.

Læs referatet fra mødet i IMO's miljøkomite, MEPC 69 her.


 

 Kontakt

Kontakt

 
 
72 19 60 00